Glöm ”rimfrost” – vi behöver en snöstorm mot gängen

Gängledaren för en av grupperingarna i Stockholm.
Foto: Polisen
Håkan Jaldung är tidigare polismästare i Göteborg.
Foto: PRIVAT

Lite ”rimfrost” oroar inte många men en riktig snöstorm lamslår. 

Vi är många som väntar på en stor, långvarig och effektiv polisinsats mot de gängkriminella. I hela landet. På gator och vägar. I källare. I bostäder. I köpcentra. I luften och på vattnet. Överallt.

Det är fullt möjligt – om rikspolischefen sätter i gång, skriver tidigare polismästaren Håkan Jaldung. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Många har sina lösningar på hur den allvarliga brottsligheten i Sverige skall bekämpas. Politiker, forskare, ledarsidor, journalister, kommentatorer och krönikörer uppger sig alla att veta hur våldet skall stoppas. 

Förslagen om strängare straff, ökad forskning, ökad samverkan mellan myndigheterna, uppdrag till kommittéer med flera kanske kan bli verksamma. Så småningom. Allt det där är bra. Det finns alltså många förslag till hur det skall gå till. Men hallå. Sluta med att ”kasta in jästen efter degen”. Jag har mina förslag: Se först till att polisen gör sitt. Den kan. Den brottsliga verksamheten måste stoppas. Denna månaden. 

Vad väntar rikspolischefen på?

Polisens nya beslutsstruktur är bra. Inrikesministern upprepar ofta att ” så många polismän som det finns idag har det aldrig funnits i Sverige”. Oavsett hur det förhåller sig med det måste antalet polismän i yttre tjänst naturligtvis öka. Men vad väntar man på? 

Att rikspolischefen är oroad och anser det vara ”extremt svåra beslut” att avgöra var polisens insatser skall genomföras är inte skäl till att avstå från att initiera en landsomfattande snöstorm riktad mot de gängkriminella. Nu.

Så Anders Thornberg, sätt i gång! Och gör det inte svårare än det är. Gängkriminaliteten går inte att prata bort.

Den svenska modellen är att myndigheterna skall arbeta inom ”befintliga modeller” och lagar. Det gäller även mot gängkriminalitet. Därför är krav på att justitieministern skall avgå felriktade även om han är den högste ansvarige för kriminalpolitiken. Vi har inte ministerstyre i Sverige, myndigheterna är ansvariga för sina insatser och kan inte vänta på politikernas direktiv.

Skapa ordning och säkerhet 

Rikspolischefen å sin sida pekar ofta på ett stort problem med överfulla fängelser och häkten. Det anses vara ett mått på vad polisen åstadkommer. Men har till exempel någon undersökande journalist gjort en djupare undersökning om hur det verkligen förhåller sig med det uppgivna hindret mot stora polisinsatser? 

Rikspolischef Anders Thornberg.
Foto: MAXIM THORE/BILDBYRÅN

Den direkt ansvarige för ordning och säkerhet i Sverige är sålunda Rikspolischefen. Han bör nu i det uppkomna läget åter, med skärpa, kort och gott beordra de utsedda polisdirektörerna att praktiskt och handfast skapa ordning och säkerhet inom polisregionerna. Så Anders Thornberg, sätt i gång! Och gör det inte svårare än det är. Gängkriminaliteten går inte prata bort. Polismännen på fältet har nyckelrollerna.

Höj lönen för poliserna på fältet

Politikerna bör nog främst inrikta sig på att se till att polismännen på fältet får betalt för sina insatser. Och tillskapa snabbt en polisinspektion som kontrollerar att bekämpningen verkligen fungerar och att det händer något avgörande polisiärt ”på fältet”. Det vill säga, att gängkriminaliteten snabbt minskar. Det är fullt möjligt om var och en verkligen utför sina åligganden. 


Av Håkan Jaldung 

Fd polismästare, numera senior international law enforcement specialist