Ge klimatflyktingar full flyktingstatus

MOGADISHU. Torkan på Afrikas horn har orsakat en omfattande matkris och drabbat miljoner människor. Foto: FARAH ABDI WARSAMEH/AP
Foto: FARAH ABDI WARSAMEH/AP

Klimatförändringarna är tveklöst den stora anledningen till forcerad  migration - klimatflyktingar måste omfattas av FN:s flyktingkonvention,  kräver Miljöpartiets Maria Ferm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser, där alla har en möjlighet att flytta, men där ingen tvingas fly. En värld där människor kan bo och verka där de så önskar. Tyvärr är vi långt ifrån den verkligheten i dag. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer. I takt med att klimatförändringarna ökar kommer också allt fler människor att tvingas på flykt på grund av den globala uppvärmningens konsekvenser med extrem torka, översvämningar och oväder.

Förra veckan kom Världsbanken med en rapport som visar på att jordens klimat i snabb takt håller på att bli fyra grader varmare. Det är en dubbelt så stor temperaturhöjning som det mål som länderna enades om vid klimatmötet i Köpenhamn för tre år sedan och följderna kan bli katastrofala redan inom 50 år.

De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är människor i världens fattigaste länder. Europa och USA har byggt sitt välstånd med hjälp av de utsläpp som ligger bakom klimatförändringarna.

När människor tvingas fly till andra delar av världen på grund av klimatförändringar har de länder som bär den historiska skulden för klimat­utsläppen - och som har byggt sitt välstånd på att släppa ut koldioxid - också en moralisk plikt att hjälpa de människor som drabbas.

Redan år 2001 konstaterade World  ­ Disaster Report, utgiven av Internationella Röda Korset, att fler människor var på flykt på grund av naturkatastrofer än krig. Man uppskattade att runt 25 miljoner människor kunde klassificeras som miljöflyktingar.


I dag råder det ingen tvekan om att klimatförändringarna är den stora anledningen till forcerad migration, och inom 50 år beräknas över 150 miljoner människor tvingas fly på grund av klimatförändringar. De stora driv­krafterna bakom detta är brist på vatten, i form av torka och regnbrist, och för mycket vatten, i form stigande ­havsnivåer och monsunregn.

Detta betyder inte att alla eller ens huvuddelen av dessa människor har flytt undan fenomen som har med människans påverkan på klimatet att göra, men siffran visar hur känslig mänskligheten som helhet är för förändringar i klimatet. Faktum är att vi är mer sårbara för naturfenomen än vad man kanske vanligen tänker sig. Det är inte krig som skapar det största lidandet i världen. Man räknar med att 210 miljoner människor drabbas av naturkatastrofer varje år, det är många gånger fler än som drabbas av krig och konflikter.


Människor som tvingas lämna sina hem till följd av klimatförändringarna får inte status som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. I Sverige kan man få skyddsstatus om man inte kan återvända till sitt land på grund av en miljö­katastrof. Men däremot inte av klimatförändringar som sakta förändrar klimatet så att man inte kan bo kvar.

Miljöpartiet vill att flyktings begreppet moderniseras så att också klimat ­ flyktingarna omfattas av flykting ­ begreppet i FN:s flyktingkonvention. Vi vill även att EU tar fram en  ­ handlingsplan för klimatflyktingar.

Med krafttag i klimat­politiken kan vi minska klimatförändringarna. Men i den verklighet vi lever i i dag måste också de människor som inte längre kan bo kvar där de en gång växt upp få stöd av oss i framförallt Europa och USA som deltagit i att skapa klimatförändringarna.

Alla migranter omfattas av de mänskliga rättig­heterna. Oavsett anledning till att de tvingats fly. För Miljöpartiet är det självklart att både agera kraftfullt i klimat­politiken och sätta migranters mänskliga fri- och rättigheter i första rummet. Ett viktigt steg är att erkänna klimatflyktingar och ge dem flykting­status.

"Man uppskattade att runt 25 miljoner ­människor kunde klassificeras som miljöflyktingar.


Maria Ferm, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.