Ge hyresgäster veto mot lyxrenoveringar

LYXRENOVERAR. "Hyresgästföreningens undersökning visar att var femte hyresgäst bedömer att de kommer att få svårt att bo kvar efter ombyggnaden", skriver Barbro Engman, Hyresgästföreningens förbundsordförande.
Foto: Johan Adelgren

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Hyresgästföreningen har i dag skickat ett brev till regeringen. Där föreslår vi en rad förändringar i hyreslagen för att hyresgästerna ska få ett verkligt inflytande vid ombyggnad. I dag har vi en situation där det inte är ovanligt med hisnande hyreshöjningar på upp till 60 procent. Hyreshöjningar som tvingar folk att flytta från sina hem.

300 000 av allmännyttans bostäder är i behov av omfattande ombyggnad och renovering. Beräkningar visar att den sammanlagda kostnaden kan uppgå till 275 miljarder. Det är inget vågat påstående att säga att Sverige står inför en enorm utmaning.

Men allt står inte stilla på ombyggnadsfronten. Det pågår en hel del ombyggnader och renoveringar runt om i landet som vi nu kan se effekterna av.

Hyresgästföreningen har i en rikstäckande hyresgästpanel, via TNS SIFO, ställt frågor till sammanlagt 560 hyresgäster som bor i lägenheter där ombyggnad pågår eller nyligen har avslutats. Undersökningen visar att var femte hyresgäst bedömer att de kommer att få svårt att bo kvar efter ombyggnaden. Drygt var tredje hyresgäst är missnöjd med informationen från hyresvärden. Endast var fjärde har haft möjlighet att påverka omfattningen av ombyggnaden. Sex av tio tycker att hyreshöjningen varit orimligt hög.


Inflytandet från hyresgästerna under ombyggnationer är dokumenterat svagt. I slutet av förra året kom en rapport från forskarna Irene Molina och Sara Westin vid Uppsala universitet som visade samma sak: Hyresgäster har liten eller ingen makt alls. De kan inte påverka ombyggnaden och möjligheterna att bo kvar är starkt begränsade.

I rapporten finns ett exempel från området Kvarngärdet i Uppsala. Hälften av hyresgästerna beräknades inte klara av att flytta tillbaka till sina hem efter en ombyggnad på grund av höjda hyror. Nyligen fastställde hyresnämnden hyreshöjningar på 60 procent i det bostadsområdet.


Svaren från hyresgästerna och forskningsresultaten är dessvärre inga nyheter för oss. Allt fler hyresgäster kontaktar oss och vittnar om att de inte klarar hyreshöjningarna i samband med ombyggnad. Familjer som berättar om hur de brutalt rycks upp från sin hemmiljö. Där barn tvingas byta dagis och de vuxna, ja, de undrar vart de nu ska ta vägen.


Hyresgästernas situation försvåras av att Hyresnämnden, med ytterst få undantag, beslutar till förmån för fastighets­ägaren i de fall där hyresgäster motsatt sig ombyggnadsplanerna. Både statliga utredningar och andra undersökningar visar samma sak: Lagstiftningen ger intryck av att hyresgästerna har ett verkligt inflytande, i praktiken genomför hyresvärdarna ombyggnaderna helt på sina egna villkor.


Bostadsminister, Stefan Attefall, KD, har lovat att titta närmare på hyresgästernas inflytande vid ombyggnad. Hans företrädare Mats Odell, KD, la ner den utredning som Mona Sahlin, S, tillsatte i syfte att stärka hyresgästernas inflytande. Än så länge har inget hänt.

Här är några av våra förslag som vi i dag skickat till regeringen för att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnad:

 En modern hyreslagstiftning måste spegla människors olika behov och intressen och ge utrymme för individuella val.
 

 Det krävs bättre förutsättningar att skapa utrymme för dialog och samråd mellan fastighetsägare och hyresgäster på en mer jämbördig nivå än i dag. Hyresgästerna måste ges möjlighet till delaktighet i processen. Vi föreslår därför att ett lagstadgat samrådsförfarande införs.
 

 Fastighetsägarna ska erbjuda olika nivåer av ombyggnad med olika hyresnivåer, så att hyresgästerna har möjlighet välja ett alternativ som gör att de kan bo kvar.
 

 Hyran ska inte kunna höjas under tio år om fastighetsägaren bygger om utan att först få hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd. I dag gäller fem år.
 

 Den så kallade skyddsregeln, som kan användas vid stora hyreshöjningar, måste även gälla vid ombyggnader.
 


BARBRO ENGMAN

Barbro Engman är förbundsordförande i Hyresgästföreningen