Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Ge folk rätten att jobba till 71 års ålder

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm är Liberalernas talesperson för årsrika.
Foto: ERIK SIMANDER/BILDBYRÅN
Arman Teimouri (L), arbetsmarknadspolitisk talesperson.
Foto: ALI LORESTANI/TT

Inställningen att man ska lämna arbetslivet vid 65 års ålder lever envist kvar som norm.

Samtidigt visar forskning entydigt att dagens seniorer är friskare, smartare och mer välutbildade än gårdagens, skriver Barbro Westerholm och Arman Teimouri (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att leva livet, hela livet innebär också en arbetsmarknad som ska tillvara på alla som kan och vill bidra till samhället. Långtidsarbetslösa över 55 år ökar markant, särskilt i spåren av coronakrisen. Regeringen måste ta sitt ansvar och arbetslivet måste ta tillvara på unika kompetenser. Kampen mot ålderismen måste därför intensifieras.

På hundra år har vi ökat medellivslängden med ett kvarts sekel. Det är också glädjande att vi lever så mycket längre än när vi fick vårt första pensionssystem 1913. Trots denna kunskap finns det en fördomsfull syn på människor grundad på kronologisk ålder. 

Lika pigga som gårdagens 50-åringar

Även om rätten att vara kvar i arbetslivet successivt höjs från 67 år och uppåt är inställningen att man ska lämna arbetslivet vid 65 års ålder envist kvar som norm. Forskning visar entydigt att dagens seniorer är friskare, smartare och mer välutbildade än gårdagens. En person som idag är i 70-årsåldern kan i hälsa och funktionsförmåga jämföras med någon som var i 50-årsåldern för 50 år sedan.

Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället.

Enligt statistik från SCB steg arbetslösheten i åldersgruppen 55 till 64 år med fyra procentenheter mellan januari 2020 och januari 2021. Siffrorna bör tolkas med försiktighet till följd av att SCB:s statistik genomgår en anpassning till EU:s nya ramlag, men utan att låsa fast oss i decimaler kan vi konstatera att coronakrisen har slagit hårt mot äldres utsikter på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa äldre ökar markant och åldersgruppen har betydligt längre inskrivningstider jämfört med yngre åldersgrupper. Det är mycket allvarligt.

Viktig kunskap går förlorad

Arbetsförmedlingen har under lång tid bedömt att äldre arbetssökande i genomsnitt har svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden, och att ålder är en faktor som har stor påverkan på arbetslösas möjligheter att få jobb. Dessutom bekräftar Riksrevisionens granskning att äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Trots denna vetskap avspeglas detta varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar.

Inte nog med att arbetslösheten i åldersgruppen ökar markant, i spåren av coronakrisen ser vi att fler och fler ur åldersgruppen är långtidsarbetslösa och att de dessutom har akademisk utbildning. Svensk arbetsmarknad går därför miste om både kunskap och erfarenhet. Det har inte Sverige råd med. Människor som vill och kan, och de ökar i antal, får inte förhindras att fortsätta i arbetslivet. Samtidigt måste de som inte orkar jobba vidare få ett värdigt liv och en värdig pension.

Skarpa förslag från Liberalerna

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Liberalerna har skarpa förslag som leder till att alla ska kunna vara sitt bästa jag hela livet:

Uppmuntra till att arbeta längre. För att uppmuntra fler att fortsätta jobba vill vi att alla över 63 ska få ett extra högt jobbskatteavdrag, och att den särskilda löneskatten i arbetsgivaravgiften för anställda över 65 år ska avskaffas.

Lära hela livet. Förbättra möjligheten att vidareutbilda sig eller lära sig ett helt nytt yrke mitt i livet. Vi vill att åldersgränsen för studiemedel ska höjas i takt med att vi arbetar längre.

Rätt att arbeta till 71 år. Vi vill höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet från 67 till 71 år. Även stöd som har åldersgräns, som exempelvis assistansersättningen, bilstödet, och andra stöd måste anpassas när vi jobbar längre. Pensionsåldern och rätten att stanna kvar i arbetslivet måste knytas till medellivslängdens utveckling.

Förstärkt arbete mot diskriminering. Tydligare styrning och prioritering av myndigheter. Förstärk arbetet mot åldersdiskriminering i arbetslivet.

Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället. Vi måste ta tillvara på alla som kan och vill bidra till samhället.


Av Arman Teimouri (L)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Barbro Westerholm (L)

Talesperson för årsrika