Ge EU:s Sacharovpris till Dawit Isaak

Lars Adaktusson
Foto: Sven Lindwall
Foto: Johan Jeppsson / JOHAN JEPPSSON EXPRESSEN

Arbetet för mänskliga rättigheter i Eritrea och hanteringen av fallet Dawit Isaak kräver politisk vilja, men får aldrig bli partipolitiskt, skriver Lars Adaktusson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det prestigefulla Sacharovpriset delas varje år ut av Europaparlamentet. Utnämningen av pristagare är en världsnyhet och prisets tyngd. Förra årets pristagare var den saudiske bloggaren Raif Badawi, vars frihetliga texter lett till att han av regimen dömts till tio års fängelse och spöstraff.

Inför utdelningen av årets Sacharovpris är det angeläget att fortsatt knyta an till grundläggande människorätt och samtidigt rikta strålkastarljuset mot de avskyvärda mekanismer som är vägledande i auktoritära system och diktaturer. Därför är det svårt att tänka sig en mer lämplig pristagare än Dawit Isaak.

Jag har nominerat den fängslade svensk-eritreanske journalisten till 2016 års Sacharovpris och samtidigt uppmanat min partigrupp, Europaparlamentets största, att ställa sig bakom nomineringen.

När pristagare ska utses i höst har det gått 15 år sedan Dawit Isaak fängslades efter att i rollen som publicist ha verkat för yttrandefrihet och demokratiska reformer i diktaturens Eritrea.

Dawit Isaak har tidigare varit nominerad till Sacharovpriset, senast skedde det 2010 och med tiden har engagemanget för hans fall vuxit sig allt starkare.LÄS MER: Dags att prioritera Dawit Isaaks öde, UD


Den ofattbara ondska som präglar behandlingen av den fängslade svensken har väckt avsky runtom i världen och i dag finns en bred enighet om att fördöma den eritreanska diktaturens agerande.

Uppmärksamhet, uttalanden och protester har betydelse, skulle fallet Dawit Isaak falla i glömska är det ett direkt hot mot hans liv, men det är också ett allvarligt nederlag i kampen för de värderingar om demokrati och människovärde som han står för.

Samtidigt är det viktigare än någon gång tidigare att orden följs av handling. Att använda de relationer som Europa och västvärlden har med Eritrea för att ställa krav på mänskliga rättigheter och en frigivning av Dawit Isaak känns dock mer självklart än vad det visat sig vara.

Hösten 2015 förlängde EU sitt biståndsprogram till Eritrea utan att överhuvud taget adressera frågan om mänskliga rättigheter. 

 Senare har Europaparlamentet riktat frän kritik mot detta, parallellt har flera av oss parlamentariker kunnat lyfta fram fallet Dawit Isaak i resolutionstexter om relationerna mellan EU och Eritrea.

I ett svar på en fråga som jag förra året ställde till EU-kommissionen uttrycks tydligt att EU:s medlemsländer förutsätts agera i enlighet med FN-resolutionen 2023.

I klartext handlar resolutionen om staters skyldighet att vidta åtgärder mot den illegala diasporaskatt som tvingar exileritreaner runtom i världen att betala en del av sin inkomst till regimen.


LÄS MER: Nu krävs aktivt arbete för Dawit Isaaks frigivning


Olaglig beskattning av eritreaner i exil och bistånd från EU utgör utan tvekan avsevärda inkomstkällor för diktaturen. 

 Ändå har EU och dess medlemsländer varken satt stopp för flödet av utpressningspengar eller ställt krav på demokratisering i utbyte mot biståndet. Detta är oacceptabelt, i kombination med fortsatt diplomati är nu handfasta åtgärder mot regimen och tydliga politiska besked en absolut nödvändighet.

Arbetet för mänskliga rättigheter i Eritrea och hanteringen av fallet Dawit Isaak kräver politisk vilja, men får aldrig bli partipolitiskt. Sacharovpriset skulle kunna bli ett viktigt avstamp för gemensamma politiska ansträngningar och min förhoppning är att samtliga Europaparlamentariker från Sverige vill stödja nomineringen av ”Europas ende samvetsfånge”.

Därför är uppmaningen till mina kolleger; använd allt det inflytande ni har i respektive partigrupper och utskott för att göra Dawit Isaak till 2016 års Sacharovpristagare. Tillsammans kan vi göra skillnad.


Lars Adaktusson 

Europaparlamentariker (KD)