Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

"Fri entré snedvrider konkurrensen"

"Regeringens förslag om fri entré på 18 statliga museer, varav 13 i Stockholm, syftar till att tillgängliggöra kulturen men är komplicerat ur konkurrenssynpunkt."
Foto: Jeppe Wikström

Regeringens förslag om fri entré på 18 statliga museer, varav 13 i Stockholm, syftar till att tillgängliggöra kulturen men är komplicerat ur konkurrenssynpunkt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag är Sveriges kulturliv så mycket mer än de statliga museerna. Genom privata initiativ har kulturutbudet berikats.

Privata kulturentreprenörer bidrar till Stockholms kulturscen och vi kan med rätta prata om Stockholm som en start-up-huvudstad även på kulturområdet. Under de senaste åren har museer och konsthallar som Fotografiska, Artipelag, Bonniers Konsthall, Sven-Harrys, Spritmuseum och Abba The Museum slagit upp portarna. I tillägg kan nämnas etablerade privata verksamheter som exempelvis Aquaria, Junibacken och Nobelmuseet. Allra först ut var Magasin III som grundades redan 1987.

Det är en intressant berättelse i sig att entreprenörer och filantroper nu bidrar så starkt till huvudstadens kulturliv samt internationella marknadsföring.

Dessa privatfinansierade initiativ har kunnat växa fram på en marknad med hyfsat rimliga konkurrensvillkor. Om regeringens förslag om fri entré går igenom snedvrids konkurrensen. Det kommer att bli svårare för privata museer och konsthallar när vissa statliga institutioner kan marknadsföra sig med fri entré. Är det verkligen riksdagens mening att försämra villkoren för de privata aktörerna på kulturområdet och riskera att utbudet smalnar av?


Jan och Per Broman, grundare Fotografiska

Mattias Hansson, vd Abba The Museum 

Elsebeth Welander-Berggren, museichef Sven-Harrys konstmuseum 

Ingrid Leffler, museichef Spritmuseum

Björn Jakobson, grundare Artipelag 

Kristina Axén-Olin, ordförande Junibacken
Maria Rankka, vd Stockholms handelskammare

0