"Framtidsskolan" får alla varningslampor att blinka

Klassrum ska inte finnas på Kvibergsskolan, som står klar om ett år. Eleverna ska i stället arbeta med sina egna surfplattor i öppna arbetsytor.
Foto: HENRIK JANSSON
Isak Skogstad är högstadielärare och frilansskribent.

Att experimentera med 700 elever på detta vis är oetiskt.

Frågan är om det ens är lagligt – politikerna borde omedelbart dra i bromsen, skriver läraren Isak Skogstad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLA. I östra Göteborg byggs nu den nya kommunala Kvibergsskolan för fullt. Den nya skolan beräknas kosta över 320 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar och när den är klar om ett år ska den inrymma drygt 700 elever. Skolan har fått mycket uppmärksamhet i media under den senaste tiden. 

Det är nämligen inte vilken skola som helst. Huvudmannen bakom skolan, Göteborgs kommun, beskriver den som "en skola för framtiden". Skolans rektor, den karismatiske Mikael Parknäs, beskrivs i sin tur som en person som "törs ta ut svängarna och tänka i nya banor". Men det är faktiskt inget annat än en förskönande beskrivning av en rektor som väljer att strunta i forskning och beprövad erfarenhet.

Adjö till klassrum och kateder

Så vad har de gjort?

Rektorn och Kvibergsskolan har tagit allt som går att förknippa med en vanlig skola, som exempelvis klassrum och katederundervisning, och kastat ut det genom dörren. Mikael Parknäs anser nämligen att sådant är "omodernt" och inte hör hemma i "digitaliseringens tidevarv". Klassrum ska inte finnas på Kvibergsskolan, eleverna ska i stället arbeta med sina egna surfplattor i öppna arbetsytor.


LÄS MER: Politiker rasar mot nya skolan utan klassrum 


Dessa idéer kan för en lekman visserligen låta modernt och trendigt. Men utifrån ett kognitivt perspektiv är det en skolmiljö som snarare får alla varningslampor att blinka rött. Inlärning förutsätter nämligen koncentration. Vi människor, och inte minst barn, fokuserar bäst i arbetsmiljöer som är befriade från distraktioner. Öppna arbetsytor, där dessutom elever själva styr sitt arbete utan att ha lärare som tydliga ledare, är raka motsatsen till vad som utmärker en god miljö för inlärning. 

Att avfärda vanliga klassrum när en ny skola byggs är inget annat än pyramidalt korkat och går rakt emot modern kognitionsforskning.

Ökat elevansvar drabbar de icke-privilegierade

Som om inte det var nog menar skolans rektor att katederundervisning är omodernt. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Faktum är att det är tvärtom. Modern forskning av hög kvalitet har under de senaste decennierna entydigt visat att katederundervisning är den enskilt mest effektiva undervisningsmetoden. Progressiv undervisning, där eleven förväntas ta ett ökat ansvar för sin egen inlärning, är inte bara dåligt, det drabbar dessutom de icke-privilegierade eleverna allra mest.

Skolans idé baseras på konceptet "4K": Kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. De glömde dock bort det viktigaste ordet: Kunskap.

I sociala medier skryter Kvibergsskolan om att alla elever får varsin iPad. Ingenstans går det dock att läsa om hur skolan arbetar med sådant som faktiskt betyder något, som exempelvis ämneskunniga lärare som värnar undervisningens kvalitet. Antagligen beror det på att man helt enkelt inte prioriterar det. Skolans idé baseras på konceptet "4K": Kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. De glömde dock bort det viktigaste ordet som börjar med bokstaven k för en skola: Kunskap.

"Framtidens lärande" har redan prövats – det blev ett fiasko

Idéerna är dock inte nya. För tjugo år sedan startades Färila skola, som skulle bli en skola för "framtidens lärande". Datorer köptes in till eleverna och klassrummen ersattes med stora arbetsrum. Katederundervisning slopades och elevernas lust till lärande betonades. All kritik avfärdades som gammalmodigt tänkande. 


LÄS MER: MP-kommunalrådet: Skoldebattören Isak Skogstad har fastnat i 1900-talet


Resultatet? Elevernas kunskaper sjönk som en sten och resultaten blev bland de lägsta i landet. För att rädda skolan återinförde man klassrum och katederundervisning.

Vi borde lära oss av våra misstag, inte upprepa dem. Det är inte etiskt försvarbart att låta Kvibergsskolan experimentera med eleverna och deras framtid. Frågan är om det ens är lagligt, då skollagen kräver att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Oavsett vad så borde politikerna i Göteborgs kommun omedelbart sätta stopp för framtidsskolan.


Av Isak Skogstad

Högstadielärare och liberal skoldebattör