Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Förstatliga lärarnas kompetensutveckling

Enkel matematik. Det har uppstått en ond cirkel där kvalitén på den kompetensutveckling som erbjuds lärarna är så låg att man lika gärna kan avstå, skriver Bo Jansson och Christer Mattsson.
Foto: SHUTTERSTOCK

Lärarkåren törstar efter kunskap. Dessvärre är kompetensutvecklingen eftersatt. Utbildningsministern borde snabbutreda möjligheterna att förstatliga detta. Det skriver Bo Jansson och Christer Mattsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dagarna återvänder Sveriges lärare till sina arbetsplatser för att förbereda läsåret 2013/14. Förutom uppföljning från föregående läsår, planering in för det kommande, information om omorganisationer och så vidare rymmer dagarna kompetensutveckling.

Enligt det kommunala avtalet skall varje lärare i genomsnitt få 104 timmars kompetensutveckling per år. Detta äger för det mesta inte rum och när det väl blir av är det vanligt med ett innehåll som inte är helt relevant eller individuellt utformat för den enskilde läraren.

För oss är det uppenbart att det inte kan bli en bättre kunskapsskola än den kunskap och påfyllning som finns hos och tillgänglig för lärarna. I dag har det blivit så att kompetensutvecklingen är något som arbetsgivarna ser som en möjlig buffert för att hålla sin budget. Kan man skicka hela personalgruppen på en gemensam heldagsföreläsning, helst på den egna skolan, när verksamheten är stängd blir det mycket billigt men sällan relevant för deltagarna som helhet.

Vad som är ännu värre är den praxis som utvecklats runtom i Sverige där arbetsgivarna låter bli att ta in vikarier och låter kollegerna gå in och vikariera i stället. Något som de sedan får kompa ut under sin fortbildningstid. Det är ett vanligt exempel på medveten kvalitetsförsämring för att spara pengar.

Det har uppstått en ond cirkel där kvalitén på den kompetensutveckling som erbjuds är så låg att man lika väl kan avstå och då accepterar den enskilde läraren att vikariera för kolleger för att kunna ta ledigt i samband med kompetensutveckling.

Vi vet genom Lärarnas Riksförbunds medlemmar att det är vanligt att man får någon eller ett par hundralappar per person till kompetensutveckling som man ofta dessutom inte bestämmer över själv och vi vet att det är vanligt att man kan arbeta i många år utan att det blir möjlighet till kompetensutveckling som är anpassat till sin behörighet.

Detta äger rum samtidigt som exempel på motsatsen också äger rum, påkostad och adekvat kompetensutveckling. Denna obalans fördjupar segregationen och motverkar en likvärdig skola över hela landet.

Vi vet att det i flera av våra grann- länder finns tydliga spelregler som staten sätter upp för hur kompetens- utvecklingen skall se ut.

Som ämneslärare är du skyldig att delta i ett visst antal timmar relevant kompetensutveckling per år som tillhandahålls av institutioner som fått sin utbildningslicens godkänd av motsvarigheten till skolinspektionen.

Arbetsgivaren å sin sida är skyldig att ge förutsättningar för att detta skall äga rum. Om inte båda parter uppfyller sitt åtagande kommer man sakna behöriga lärare. I Estland är minimikravet att man skall genomgå 160 timmar ämnesrelevant kompetensutveckling var femte år för att behålla sin undervisnings- behörighet, på papperet tillsynens mycket mindre än Sverige men i praktiken är det en avpassad kompetensutveckling som verkligen genomförs. Exemplet från Estland och andra länder skulle kunna var en utgångspunkt för att se över regleringen av svenska lärares kompetensutveckling.

Vi uppmanar utbildningsministern att snabbutreda förutsättningarna för att förstatliga kompetensutvecklingen av lärarna. Detta skulle innebära att man i avtal stipulerar hur många timmar ämnesspecifik kompetensutveckling varje lärare skall ha, vem som har behörighet att ge den och hur den skall finansieras.

Det är vår övertygelse att detta är en relativt enkel åtgärd för att åstadkomma en avsevärd kvalitetsförbättring, öka likvärdigheten mellan skolor och samtidigt öka arbetstillfredsställelsen hos alla lärare. Lärarna är bärarna av kunskaps- skolan och precis som sina elever törstar de efter att utveckla sitt kunnande.

Bo Jansson

Ordförande Lärarnas riksförbund

Christer Mattsson

Lärare och grundare av Toleransprojektet