Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

Håller vakt. Soldater från Burkina Faso patrullerar utanför Timbuktu i Mali. På de mindre bilderna: Försvarsminister Karin Enström, biståndsminister Gunilla Carlsson och utrikesminister Carl Bildt. Foto: AP

FN-insatsen i Mali omfattar upp till 11 200 soldater under minst 12 månader, skriver Carl Bildt tillsammans med Gunilla Carlsson och Karin Enström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag lägger regeringen fram ett förslag till riksdagen om svenskt deltagande i FN:s fredsoperation MINUSMA i Mali. Sedan tidigare är vi engagerade såväl i EU:s militära utbildningsinsats som i civila och humanitära insatser, bland annat med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nu breddar Sverige engagemanget i Mali genom att också delta i den stabiliseringsinsats som upprättades av FN:s säkerhetsråd för att från och med den 1 juli bidra till att förbättra säkerheten i Mali, återupprätta landets konstitutionella och demokratiska ordning och skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.

FN-insatsen kommer att omfatta högst 11 200 soldater, 1 440 poliser och ytterligare civil personal, och ska finnas på plats för en period om inledningsvis tolv månader.

Regeringen avser att lämna ett kvalitativt, efterfrågat bidrag som hjälper FN att genomföra det mandat som beslutats av säkerhetsrådet.

Med en svensk insats i MINUSMA läggs ytterligare en byggsten till ett redan omfattande svenskt engagemang för Mali, för den oroliga Sahelregionen och för det internationella samfundets förmåga att agera i kriser och konflikter.

Mali är ett av världens fattigaste länder. Sedan januari förra året har landet upplevt akuta säkerhetsutmaningar, en militärkupp, politisk turbulens och omfattande flyktingströmmar. Krisen drabbar den maliska befolkningen och grannländerna hårt, men påverkar också vår egen säkerhet i Europa.

Konflikten i Mali är komplex.

 

Det handlar om brist på utveckling, årtionden av spänningar mellan olika folkgrupper, osäker tillgång till livsmedel, omfattande humanitära behov, ökande kriminella aktiviteter och väpnade extremister.

Vårt svar för att hjälpa måste därför vara brett.

Det handlar om säkerhet, om att lindra akut nöd, om hållbar utveckling och om att stödja politiska processer. Och allt detta måste vi göra i samråd med de många internationella aktörer som samlats för att bistå den maliska regeringen och det maliska folket.

För att bidra till ökad säkerhet deltar ett femtontal svenska militära instruktörer redan i EU:s insats för att utbilda och ge råd till Malis väpnade styrkor.

Vi stödjer sedan tidigare FN med experter på min- röjning. Och vi har erbjudit flygtransportkapacitet till den afrikanskledda internationella stödinsatsen Afisma som redan finns på plats i Mali - den insats som nu ska övergå i FN:s regi.

Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo att ge fortsatt humanitärt stöd.

 

Det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet suspenderades som svar på militärkuppen i mars 2012. Detta har nu gradvis återupptagits för att bland annat stödja den plan för övergången till demokratiskt styre som den maliska regeringen har presenterat. Genom detta bistånd, som i år uppgår till cirka 250 miljoner kronor, bidrar vi till insatser för mänskliga rättigheter och till förberedelser och genomförande av de val som planeras till juli i år.

Och med dagens beslut planerar vi alltså för ännu ett konkret steg för att fördjupa Sveriges engagemang.

När det gäller internationella militära fredsinsatser ska regeringen söka brett politiskt stöd. Regeringens proposition lämnas nu till Riksdagen för behandling med förhoppningen att nödvändiga beslut finns på plats när FN-insatsen ska inledas i juli. Parallellt samordnar vi vårt bidrag med andra nordiska länder.

 

Ett aktivt engagemang i FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik. De fredsfrämjande insatserna är ett av FN:s viktigaste instrument för att upprätthålla fred och säkerhet. Sverige har lång erfarenhet av dessa operationer, och en insats i Mali skulle bli ytterligare ett sådant deltagande.

Det ligger i Sveriges intresse att på olika sätt bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling. Det är en del av vårt globala ansvar. Det är så vår utrikespolitiska tradition ser ut. Och det är så vi kommer att fortsätta att agera.

 

 

Carl Bildt

Utrikesminister (M)

Gunilla Carlsson

Biståndsminister (M)

Karin Enström

Försvarsminister (M)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!