Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Förslag som hotar kvalitetsjournalistik

Samtidigt som en statlig utredning undersöker hur kvalitetsjournalistiken ska räddas, så har en annan - om marknadsföringsförbud för spelbolag - gjort sitt yttersta för att slå ihjäl densamma, skriver Per Hultengård och Gustaf Hoffstedt.
Foto: Christian Örnberg

Om staten försöker stoppa de livsviktiga spelannonserna motarbetar man kvalitetsjournalistik, skriver Per Hultengård och Gustaf Hoffstedt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag presenterar en statlig utredare nya förslag till marknadsföringsförbud för spelbolag. Att brådstörtat genomföra dessa förslag vore ett stort misstag, av skäl som sträcker sig långt bortom spelbolagens egna väl och ve. Det hänger samman med de utmaningar svensk dags- och kvällspress har i att hitta affärsmodeller som fungerar i framtidens medielandskap.

Problematiken är välkänd vid det här laget; det råder ingen brist på efterfrågan på kvalitetsjournalistik.

Däremot råder det brist på betalningsvilja, eller åtminstone hyggligt stabila betalningsmodeller som fungerar när läsandet alltmer övergår från papper till digitala medier.

Vem ska betala för resurskrävande journalistik när vi har vant oss vid att nyheter på nätet är gratis?

Ett delsvar på den frågan kan hämtas ur dags- och kvällspressens tradition: genom att ta in annonser. Tidningarna har alltid upplåtit yta åt annonser och givetvis tagit betalt för det.

Det är en finansieringsform som har visat sig hålla över tid, också när tidningarna har breddat sin verksamhet till nyhetsportaler på internet. På så vis har annonser för kattmat, tvättmedel och spel bidragit till den oberoende pressens viktiga gärning för vår demokrati.

Det är detta som nu föreslås förbjudas när det kommer till spelannonser, i den så kallade främjandeförbudsutredningen.

Gustaf Hoffstedt

Den gör gällande att endast monopolbolag som AB Svenska Spel ska ha rätt att marknadsföra sig i Sverige, inte EU-licensierade bolag som Betsson och Unibet.

Om dags- och kvällspress enligt lag tvingas att tacka nej till spelannonser från de senare bör staten rimligen kompensera tidningarna för det intäktsbortfallet. De EU-licensierade bolagen köper varje år reklam för ett par tre miljarder kronor, varav dags- och kvällspress är en betydande satsning. Det kan jämföras med statens samlade presstöd på 0,5 miljarder kronor som i sammanhanget framstår som futtigt.

Vi förordar en modell med spellicenser för de bolag som vill erbjuda spel i Sverige.

Reglerna ska vara tuffa, bland annat avseende marknadsföring, men det ska inte som i dag få förekomma några på förhand utsedda kelgrisar i form av monopolbolag.

Till skillnad från i dag bör alla spelbolag behandlas lika och därmed ges lika möjlighet att söka licens. De bolag som erhåller licens ska givetvis också få marknadsföra sig, utifrån ett statligt regelverk som reglerar konsumentskyddet.

Från branschens sida vill vi också bidra till ett stort självpåtaget ansvarstagande för att skapa en standard kring trygg och etisk spelannonsering.

Per Hultengård

Främjandeförbudsutredningen är ytterligt illa tajmad. Enligt vad vi erfar avser regeringen att genomdriva just ett sådant icke-diskriminerande licenssystem som vi förordar under innevarande mandatperiod, vilket man har brett stöd i riksdagen för. Därtill har regeringen tillsatt en medieutredning i syfte att säkra framtidens kvalitetsjournalistik.

Det paradoxala inträffar då att medan en statlig utredning söker svaren på hur kvalitetsjournalistiken ska kunna räddas, så har just en annan statlig utredning redan gjort sitt yttersta för att slå ihjäl densamma.

Och för att ytterligare stryka under hur dåligt främjandeförbudsutredningens förslag ligger i tiden är det värt att påminna om att EU-kommissionen har stämt Sverige för dess diskriminerande behandling av spelbolag.

Mediebolagen i Sverige har utan tvekan en uppgift i att presentera affärsmodeller som fungerar när papperstidningen övergår till digitala medier. Vi känner förtröstan inför den utmaningen, inspirerade av bland annat musikindustrins övergång från cd-skiva till App Store. Men om staten försöker dra ifrån medierna de livsviktiga spelannonserna, då blir resultatet att man i praktiken aktivt motarbetar medieföretagens möjligheter att finansiera och bedriva kvalitetsjournalistik. Återstår då alternativet att de blir granne med de sedan tidigare bortfösta svenska spelbolagen i London och på Malta.

Vad har svensk journalistik och arbetsmarknad egentligen för glädje av det?

Generalsekreterare, Branschorganisationen för onlinespel

vd, Tidningsutgivarna