Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Förskolan är på väg käpprätt åt helvete

Det finns en stor oro hos förskollärare och rektorer gällande arbetsbelastningen och barngruppernas storlek. Både personal och barn blir lidande, skriver Marielle Högberg Sjöman.
Foto: SHUTTERSTOCK
Förskolläraren Marielle Högberg Sjöman.

Politikernas planer på nedskärningar är ett hån mot alla förskollärare. De verkar inte förstå vilka konsekvenser det kommer att få. 

Vi är på väg käpprätt åt helvete, skriver förskolläraren Marielle Högberg Sjöman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Jag har cyklat till jobbet 07.30 i spöregn. Jag öppnar dörren till förskolans entré. Jag möts av en del morgontrötta stressade föräldrar. Innan jag hinner komma in på min avdelning hör jag glada röster ropa ”Hej Marielle”. Varje dag får jag kramar av barnen där jag jobbar. Jag får höra att jag är deras kompis, att de tycker om mig. Jag får trösta dem när de är ledsna. Barnen känner tillit till mig, jag känner ett stort ansvar att vara den de förväntar sig att jag ska vara.  

En stark självkänsla skapar förutsättningar för barns inlärningsmöjligheter. För att barn ska känna sig värdefulla och betydelsefulla behöver de bli bemötta med respekt och få en stabil och trygg grund att stå på. Genom sådant bemötande kan man främja att barnen ser på sig själva som värdefulla och betydelsefulla. Såväl läroplanen som forskningen betonar värdet av trygga kontakter, ett begränsat antal relationer, som en grundsten för de små barnens språkliga, kognitiva och sociala utveckling.

Barnens välmående äventyras

Det finns en stor oro hos förskollärare och rektorer gällande arbetsbelastning och barngruppernas storlek, en frustration och otillräcklighet över att inte ha de resurser som behövs för att bedriva undervisning i förskolan. Det äventyrar inte bara personalens välmående utan även barnens. 

Ökade kostnader i förskolan och skolan kompenseras inte fullt ut av ökad budget för verksamheterna. Det här är ett sätt för politiker att kringgå löften om satsningar. Politiker har lagt ”effektiviseringskrav” på förskolan och skolan samtidigt som de förväntar sig att samma eller högre kvalitet ska nås med ständigt sämre ekonomiska förutsättningar. 

Barnen talar klart och tydligt om vad de själva vill och vad de mår bra av. Problemet är att politiker inte verkar lyssna.

På många av landets förskolor råder vikariestopp, att ta in vikarie när ordinarie personal är frånvarande begränsas hårt. Statistik från Skolverket visar att 160 per 1 000 lärare är sjukskrivna. Det saknas 65 000 utbildade lärare. Cirka 80 000 lärare kommer att saknas 2020. Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procent sedan 2014. Konsekvenserna för personal som är sjukskriven är inte bara lägre/förlorad inkomst utan också sämre pension, sämre livskvalitet och en saknad efter sitt jobb. 

Skolverkets riktmärke följs inte

2018 var ca 518 000 barn inskrivna i förskolan. Det var en ökning med närmare 8 000 barn jämfört med 2017. Skolverkets riktmärke för barn som är 1–3 år är 6–12 barn per barngrupp. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var 12,6 barn 2018. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 16,1. Med en grupp på redan 16–20 barn gör 1 barn till stor skillnad. 

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid (LPFÖ 18). Är det möjligt i dag?

Psykisk ohälsa har exploderat

Socialstyrelsen gjorde en undersökning 2018 som visade att den psykiska ohälsan fördubblats under tio år. 190 000 barn och ungdomar lever med någon form av psykisk ohälsa. Jag har alltid brunnit extra för att föra talan för de som inte själva har möjlighet att göra sina röster hörda. De här barnen behöver inte talas för. De talar klart och tydligt om vad de själva vill och vad de mår bra av. Problemet är att politiker inte verkar lyssna. 

Barnens framtid är nu, det är fruktansvärt om de berövas på den.


Av Marielle Högberg Sjöman 

Förskollärare