Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Forskning får bara vara fri om den är vänstervriden

Lunds universitet.
Foto: Johan Nilsson/TT
Douglas Thor kandiderar till ordförandeposten i Moderata studenter.

Det är dags att Moderaterna står upp för den akademiska friheten, samlar riksdagen och röstar ned regeringens förslag om värdegrundstvång, skriver Douglas Thor, kandidat till riksordförande för Moderata studenter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För att Sverige ska konkurrera på en global marknad behöver vi vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Därför är därför sorgligt att konstatera hur regeringen börjat styra forskares verksamhet ner på detaljnivå. Nu vill regeringen ta nästa steg i inskränkandet av den akademiska friheten genom att villkora all forskning till en statlig värdegrund. Det är dags att Moderaterna står upp för den akademiska friheten, samlar riksdagen och röstar ned regeringens förslag.

Vem bestämmer värdegrunden?

I den aktuella propositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” skriver regeringen att all forskning alltid ska utövas ”utifrån den värdegrund som gäller”. Detta är en grov inskränkning av den akademiska friheten. Vem bestämmer värdegrunden? Om forskare vill söka kunskap inom ett område som anses bestrida värdegrunden, ska de då inte få det? Hur rimmar detta med regeringens ambition att bli en världsledande forskningsnation? Flera forskare har redan protesterat.

Att Löfvenregeringen inskränker den akademiska friheten är dock inget nytt. Redan 2016 tog regeringen ett stort steg mot minskad akademisk frihet med propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, detta under jämställdhetsflagg. I propositionen går att läsa att regeringen inte anser det tillräckligt att arbeta för jämställdhet inom forskningen, utan även att ”köns- och genusperspektivet måste bli integrerat och konstant närvarande i forskningens innehåll”.

Könsfördelningen mäts redan

En i övrigt misslyckad regering har här, tyvärr, nått sina ambitioner. Det är nu i flera forskningsområden omöjligt att få full poäng på sin ansökan om forskningsanslag om inte könsfördelningen i forskargruppen är jämn nog och forskningen har ett genusperspektiv. Det har lett till att kvinnor och män tas in som alibi i forskargrupper trots att deras kompetens redan är tillgodosedd.

I Lund har universitetslärare tvingats könskvotera litteraturen på en kurs för att få undervisa i den.

I styr- och resursutredningen är den enda mätning regeringen vill tvinga universitet och högskolor till om jämställdhet. Stiftelsen för Strategisk Forskning konstaterar träffsäkert i sitt remissvar: ”Det kan tolkas som att det avses att jämställdhet är så viktigt att det måste mätas och användas för styrning, men att forskningskvalitet, utbildning och innovation inte är det.”

Tvingades könskvotera litteraturen

Eller som i Lund där universitetslärare tvingats könskvotera litteraturen på en kurs för att få undervisa i den. När frågan ställs till prefekten vid filosofiska institutionen i Lund, Thomas Persson, varför de tvingar universitetslärarna att kvotera svarar han: ”Vi ska visa på en mångfald i litteraturlistan. Det är ju direktiv ovanifrån. […] Ett genusperspektiv ska vi ju ha. Det har regeringen sagt åt oss.” (Källa: ”Genusdoktrinen”, Arpi & Wyndhamn 2020)

Att genusperspektiv ibland är relevant betyder inte att det ska påtvingas hela akademin. Blir inte svensk akademi fri från kvotering, påtvingade perspektiv och värdegrundkrav kommer Sverige fortsätta tappa mark som forsknings- och kunskapsnation. Det slår särskilt hårt mot alla de som behöver att forskningen upptäcker nya rön inom vård, ekonomi eller klimat. Men för Socialdemokraterna får akademin bara vara fri om den är vänstervriden.

M måste visa ryggrad

Det är inte förvånande att denna vänsterregering ogillar riktig frihet, det som däremot är förvånande är hur litet motstånd de möter från oppositionen. Moderaterna har vid flera tillfällen haft chansen att samla stöd mot regeringens stegvisa inskränkning men inte tagit den. Det borde sluta nu. Ett första steg skulle vara att samla riksdagen och rösta emot regeringens nya krav på värdegrund i forskningen.


Av Douglas Thor

Kandidat till riksordförande för Moderata studenter

0