Klimatdebatten behöver bli mer kunskapsbaserad

Bjart Holtsmark.
Anna Oudin och Ebba Malmqvist, forskare vid Lunds universitet, menade att Bjart Holtsmark driver opinion mot klimatdemonstrationerna.
Foto: Åsa Hansdotter
Greta Thunberg.
Foto: MARKUS SCHREIBER/TT

När jag visar att allt färre dör i väderrelaterade naturkatastrofer misstänkliggörs mina motiv av sju svenska forskare som spekulerar.

Klimatdebatten mår bra av att bli mer kunskapsbaserad, skriver Bjart Holtsmark från Norges statistiska centralbyrå. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. I ett debattinlägg i Expressen den 16 oktober presenterade jag historisk statistik som visar att antalet dödsfall i väderrelaterade naturkatastrofer under de senaste 120 åren har visat en glädjande nedgång. I ett svar den 4 november använder sju forskare sin akademiska vikt dels till att misstänkliggöra mina motiv, och dels för att sprida spekulativa påståenden.

De sju forskarna säger sig veta att mitt motiv för att presentera ovanstående statistik är ”att driva opinion mot klimatmarscherna”. Här gissar de. Som forskare borde man inte gissa. Det slår nästan alltid fel, vilket är fallet också här. Mitt motiv för att hänvisa till statistiken var att göra klimatdebatten mer kunskapsbaserad. Kunskap är nyckeln till att göra bra val för framtiden. 

På goda grunder anklagas Donald Trump och hans gelikar för att avvisa tillgänglig kunskap om klimatproblemet. Vi som tar klimatutmaningen på allvar får inte falla i den fällan. Detta gäller också när kunskap strider mot vår etablerade förståelse.

* Inkluderar dödsfall på grund av torka, stormar och orkaner, skogsbränder, extrem kyla och värme samt jordskred.Källa: Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)

Enskilda händelser blandas in

Som jag skrev i mitt debattinlägg, är det ingen tvekan om att många i dag lider och dör på grund av väderrelaterade händelser, även om det är färre än tidigare. Jag underbygger detta med statistik (se diagrammet ovan) eftersom det är trender över tid som kan säga hur klimatförändringar påverkar samhället. I detta sammanhang kan man inte dra slutsatser baserade på vissa händelser. 

Klimatutmaningen är för viktig för att vi ska vara rädda för att utmana etablerade, men ogrundade, sanningar.

De sju forskarna väljer likaväl att dra fram enskilda händelser. Jag vill inte utesluta att klimatförändringarna har spelat en roll men överraskande nog hänvisar de till att ”i Centralamerika har tusentals unga sockerrörsarbetare fått njurskador”. Saken är att dessa njurskador antagligen först och främst beror på att sockerrörsfälten bränns före skörden, så att plantagearbetarna andas in stora mängder giftig aska under arbetet, i kombination med mycket krävande arbetsförhållanden. En stor andel av den latinamerikanska sockerrörsproduktionen används förresten till vad de sju forskarna kallar ”fossilfria bränslen”.

Dödsfallen i Qatar

Det förvånar mig också att de sju forskarna drar in att ”hundratals byggnadsarbetare från Nepal dött i hjärtattacker under det hetaste halvåret” i Qatar. Ansvaret för dessa dödsfall ligger på myndigheterna i Qatar och en regim som uppenbarligen bryr sig mycket lite om gästarbetarnas välfärd och arbetsvillkor. Det finns ingen anledning att hjälpa myndigheterna i Qatar med att bortförklara dödsfallen med den höga värmen i landet, även om det skulle ha förvärrat situationen.

När Greta Thunberg i sitt tal vid FN:s klimatmöte i september uttalade att ”människor dör” blev jag nyfiken på vad statistiken säger om antalet dödade i väderrelaterade naturkatastrofer. De siffror jag hittade gav mig så viktig information att jag ville dela den med andra. Jag får helt enkelt köpa att de svenska forskarna framställer det som ”ett klassiskt missbruk av statistik”. 

Klimatutmaningen är för viktig för att vi ska vara rädda för att utmana etablerade, men ogrundade, sanningar. 


Av Bjart Holtsmark

Forskare

Statistiska centralbyrån Norge

Greta Thunberg ska segla över Atlanten – fick hjälp av youtubers