Försämrat skydd för barnen är inte ”förbättringar”

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson

Socialdemokraterna borde inte ha drivit igenom en ny ordning som innebär att arbetsgivare varken kan kontrollera registerutdrag i efterhand eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt, skriver KD:s Christian Carlsson och Andreas Carlson i en slutreplik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. ”De förslag som ligger på riksdagens bord är förbättringar av reglerna”, påstod Gunilla Svantorp och Aylin Fazelian (S) inför riksdagens beslut om förändrade regler för registerkontroll av den som vill jobba inom förskola och skola. 

Men ett försämrat skydd för barnen innebär inte ”förbättringar”.

Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll utökas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det förtar inte det faktum att den rödgröna regeringen och deras liberala stödpartier har drivit igenom en uppluckring av samma registerkontroll.

Gick emot Skolverket

Tidigare har alla som sökt jobb inom förskola och skola behövt överlämna ett registerutdrag ur belastningsregister. Framöver kommer det nu att räcka med att detta visas upp. Skolverket konstaterade att regeringens förslag saknade tillräckligt med barnperspektiv och avstyrkte det. Barnombudsmannen har uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet eftersom ett utdrag som enbart visas upp är lättare att förfalska. Detta var tydligen inte tillräckligt tung kritik för att få regeringen att tänka om.

Gunilla Svantorp (S).

Kristdemokraterna står fast vid att om Socialdemokraterna menade allvar med att ”uppenbart olämpliga personer ska inte arbeta med barn och elever” så borde man inte ha drivit igenom en ny ordning för registerkontroll som innebär att arbetsgivare varken kan kontrollera registerutdragen i efterhand eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt.

Säkerheten blir större om registerutdrag överlämnas. 

Barnens trygghet måste komma först

Socialdemokraterna försöker nu avfärda vår kritik som ett försök att ”plocka politiska poänger i en fråga som saknar praktisk betydelse”, men en sak är säker. För oss kristdemokrater och för landets barnfamiljer, så kommer frågan om barnens trygghet och säkerhet alltid att vara av största betydelse. 


Av Christian Carlsson (KD)

Skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson (KD)

Rättspolitisk talesperson