Förr flydde vi från "svenska värderingar"

Bertil Rylner

För drygt hundra år sedan väckte utvandringen från Sverige en så stor oro att en särskild utredning tillsattes.

Så upplevde man svenskheten på den tiden - man flydde ifrån den, skriver Bertil Rylner, L.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Varje vecka går omkring 4,8 miljoner människor till jobbet i Sverige. Av dessa är drygt 830 000 födda i ett annat land. En del har invandrat som arbetskraft. Andra har kommit som flyktingar eller anhöriga till dessa.

Tillsammans utgör de ca 17 procent av alla sysselsatta mellan 15 och 75 år enligt Statistiska centralbyrån.

Ett stort tomrum skulle självklart uppstå om dessa 17 procent skulle försvinna. Idag är var tredje läkare född i något annat land. Detsamma gäller 24 procent av alla vårdbiträden och personliga assistenter. 17 procent av alla barnskötare och 30 procent av alla högskole- och universitetslärare är utrikes födda.

Av hotell- och kontorsstädare är 49 procent utrikes födda medan motsvarande andel bland alla buss- och spårvagnsförare är 38 procent enligt Svensk näringsliv. Utan invandrare stannar Sverige. Stannar gör också kollektivtrafiken.

I alla tider har invandrare bidragit till att öka mångfalden av kunskaper, idéer, erfarenheter och perspektiv.


LÄS MER: Därför växer förortskalifaten fram 


En aspekt som har stor betydelse för hur invandrare påverkar och bidrar till Sverige är naturligtvis vilka kunskaper, kompetenser och färdigheter den som invandrar har. Idealet är ju att så många som möjligt är i arbetsför ålder och hittar ett jobb. Ett jobb är ju, som vi alla vet, en förutsättning för att bli integrerad i samhället.

Många flyr i dag från krig och förtryck och söker asyl i Sverige. Men att söka och få asyl är två helt olika saker. Totalt sökte 81 301 personer asyl I Sverige 2014 . Migrationsverket biföll 58 procent (47 155 personer) av dessa. I jämförelse utvandrade 2014 över 51 000 personer från Sverige, enligt SCB.

Humanitära skäl är naturligtvis det viktigaste argumentet varför Sverige ska välkomna människor som är på flykt undan förtryck och förföljelse. Men invandring handlar också om att stärka det egna landet.

En faktor som har haft och har en avgörande betydelse för att Sverige är ett av de rikaste länderna i världen är vår öppenhet mot omvärlden.

Vi behöver alltså invandrare för att bevara, utveckla och finansiera vår svenska välfärd. Ytterst handlar det därför om att se den enskilda människans kompetens, oavsett vilket land den råkar vara född i.

Att öka sysselsättningen bland utrikes födda är nu det viktigaste målet för den svenska integrationspolitiken. Så för att den svenska modellen ska fungera i verkligheten behövs mer verkstad, och inte bara ord.


LÄS MER: Svenska värderingar är inte unika för Sverige


På senare tid har, i tal och debattartiklar, den så kallade svenskheten lyfts fram som något tidlöst och av omvärlden opåverkbart. Jag håller inte med om att det är så.

Istället har svenskheten formats, och formas, i samspelet med alla de människor infödda eller invandrade som bott och verkat i Sverige.

I dag bor människor från närmare 200 länder i Sverige. I topp ligger Finland följt av Irak och Polen. I en globaliserad värld är Sverige ett litet land och alla människor behövs och är en tillgång för landet.

För drygt hundra år sedan väckte i stället den stora utvandringen en så stor oro i Sverige att en särskild utredning tillsattes med uppgift att föreslå åtgärder för att minska utvandringen. 

 Så upplevde man svenskheten på den tiden - man flydde ifrån den.

I grunden bygger naturligtvis vårt moderna och sekulära samhälle i Sverige på lagar och förordningar som gäller oss alla, antingen vi är födda här eller i något annat land.


Bertil Rylner

Liberalerna Jönköping