Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Förbjud tvångsgifte
av barn i Sverige

Maria Fälth, ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Häromdagen kunde vi läsa om en åttaårig flicka i Jemen som dött av sviterna från sin bröllopsnatt. Det behövs inte mycket fantasi för att förstå de fasor och smärtor flickan utstått. Händelsen aktualiserar behovet av en lag som skyddar mot barn- och tvångsäktenskap i vårt eget land.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Även om vi inte gifter bort små barn i Sverige är det relativt vanligt med arrangerade äktenskap redan från 16 års ålder. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill kriminalisera dessa. Vi vill också att det inte längre ska vara möjligt för underåriga att söka dispens att gifta sig.

På regeringens uppdrag har justitie- rådet Göran Lambertz utrett frågan och föreslagit lagstiftning för att stärka skyddet mot äktenskap av denna art. Just nu bereds frågorna av regeringen och en lagrådsremiss presenteras våren 2014.

Enligt vår svenska äktenskapsbalk får äktenskap endast ingås av personer under 18 år om länsstyrelsen lämnar tillstånd, så kallad äktenskapsdispens. Regeringens utredning visar att totalt 68 barn ansökt om att få gifta sig under perioden 2008-2010. De sex barn som beviljades tillstånd var 17 år gamla, Tre var flickor och tre var pojkar.

Utredningen föreslår i likhet med Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, att barnäktenskap kriminaliseras och att rätten till att söka äktenskapsdispens för barn avskaffas. Ärendet åligger nu regeringen och högsta domstolen.

Maria Fälth

ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

0