Förbjud fyrverkerier för privatpersoner

Dagens vilda västern med fyrverkerier leder till onödigt lidande och ibland även död, skriver riksdagsledamöter från Miljöpartiet.
Foto: ARNE FORSELL/BILDBYRÅN
Emma Hult (MP), riksdagsledamot.
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.
Foto: MP
Elisabeth Falkhaven (MP), riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson.

Djur traumatiseras livslångt eller dör av skräck. Blåljuspersonal och privatpersoner attackeras.

Miljöpartiet har som enda riksdagsparti beslutat att driva på för ett förbud mot fyrverkerier för privatpersoner, skriver Elisabeth Falkhaven, Rasmus Ling och Emma Hult.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Fyrverkerier används allt mer som vapen. När 2021 firades in utfördes attacker mot både polis, ambulans och räddningstjänst. Fyrverkerier sköts medvetet mot människor och djur på flera platser. I Jönköping blev en ledarhund med sin synskadade ägare attackerad. Det har skjutits fyrverkerier inne i skolor, stationshus och garage.

Detta kan inte tillåtas fortgå.

Miljöpartiet har som enda riksdagsparti beslutat att driva på för att privatpersoner ska förbjudas att hantera också raketer och fyrverkerier. Riksdagsledamöter från flera partier har skrivit motioner i frågan, också vi, men inga andra har sina partier bakom sig.

Åldersgränsen och förbudet mot smällare har funnits i snart 20 år och ändå har myndigheterna inte kommit tillrätta med problemet. I de större städerna som Göteborg, Malmö och Stockholm smälls det alla tider på dygnet varje dag från mitten av december till slutet av januari.

Problemen ökar för varje år

Smällare är förbjudna. Det är alltså lagbrott att smälla smällare. Fyrverkerier är tillståndspliktiga om det ”innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

Trots detta ökar problemets omfattning för varje år. Djur traumatiseras livslångt eller dör av skräck och till följd av skador. Djurägare vittnar om livrädda djur som får ta lugnande medicin för att överleva natten. Många tvingas hyra in sig långt bort från staden för att slippa det allra värsta. 

Det är uppenbart att de begränsningar som finns inte är tillräckliga för att undvika skada på varken djur, människor eller egendom.

Smällare, raketer och fyrverkerier börjar ofta skjutas flera dagar innan den speciella dag som ska firas infaller och håller ofta på fler dagar efteråt. Hästar försöker fly från smällandet och ljusskenet och skadar sig, ibland så illa att det leder till döden, eller till att de kastar sina föl. Detsamma gäller kor. Även vilda fåglar blir uppskrämda och dör också de av panik.

Släpper ut tungmetaller

Varje år skadas också både barn, ungdomar och vuxna vid användandet av smällare, raketer och fyrverkerier. Hundra svenskar får årligen uppsöka sjukhus för vård för skador orsakade av raketer, smällare och fyrverkerier, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Djuren har lidit nog av raketer, menar MP.
Foto: Shutterstock

Fyrverkerierna orsakar också stora utsläpp av tungmetaller. Vid millennieskiftet gjorde Miljöförvaltningen i Stockholm en studie där man konstaterade att fyrverkerierna där gav upphov till utsläpp av 5,5 ton kalium, 1,6 ton aluminium, 1,3 ton barium, 1 ton magnesium, 275 kilo bly och 250 kilo koppar.

Dagens vilda västern kan inte fortsätta

Det är uppenbart att de begränsningar som finns inte är tillräckliga för att undvika skada på varken djur, människor eller egendom. Miljöpartiet vill därför att raketer och fyrverkerier endast ska tillåtas vid offentliga arrangemang. Då kan arrangören informera om tid och plats för uppvisningen, och djurägare och andra anpassa sig därefter.

Dagens vilda västern med fyrverkerier leder till onödigt lidande och ibland även död. Låt oss fira in 2022 utan det.


Av Elisabeth Falkhaven (MP)

Riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson

Rasmus Ling (MP)

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Emma Hult (MP)

Riksdagsledamot och motionär i frågan