Förbjud fyrverkerier för allmänt bruk

Gordon Grattidge.
Stökigt i Malmö.
Foto: Jash Doweyko-Jurkowski.
Foto: Jash Doweyko-Jurkowski.

Det får vara slut med jollrandet. Att skjuta raketer mot ambulanser som kommer för att undsätta skadade och sjuka är en attack mot vår demokrati, skriver ambulanssjuksköterskan Gordon Grattidge.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi konstaterar att flera ambulansbesättningar även detta nyår blivit beskjutna av raketer och därtill hamnat i kaotiska situationer där raketer skjutits horisontellt eller riktats mot folksamlingar, vilket har resulterat i utlarmning av ambulans, polis och räddningstjänst. Väl på plats påminner tumultet med kraftiga smällar och antänt krut om ett krigstillstånd. Det är en helt oacceptabel arbetsmiljö.

Utvecklingen med raketattacker mot människor och fordon är alarmerande och vittnar om en normförskjutning.

Det finns åsikter som försöker göra frågan om attacker mot ambulanspersonal till en fråga om en aversion mot uniformer. Argumentet är lika löjligt som intetsägande. Även barnfamiljer med barnvagnar har beskjutits, vilket säger något om avsaknaden av både vett och risktänkande hos de personer som fullt medvetet och urskillningslöst riktar antänt krut mot människor.


LÄS MER: Var är de unga raketskjutarnas föräldrar?


All ambulanspersonal är representanter för värdegrunden att alltid värna patienterna. Uppenbarligen är alldeles för många inte i stånd att använda ett sunt förnuft när det gäller fyrverkerier. Ambulanspersonalens arbetsmiljö med ett ökat antal allvarliga våldshändelser och hotfulla situationer anser vi påvisar en framväxt av parallella normsystem som försätter hyggliga människor i en skräck. När vi möter boende i så kallade särskilt utsatta områden finns ett tydligt budskap - samhället måste ta tillbaks gatorna från kriminella. Att skjuta raketer mot ambulanser som kommer för att undsätta skadade och sjuka är en attack mot vår demokrati.

Regeringen har visat sig helt oförmögen att agera då krisberedskapen i samhället försämras. Vi ser det särskilt inom ambulanssjukvården där landstingens ekonomier resulterar i färre ambulanser i en tid då befolkningen växer kraftigt och människor blir äldre och i behov av mer vård. 

Det förefaller i dag självklart att alkohol- eller narkotikapåverkade inte ska använda fordon. På samma sätt är det förstås förenat med stora risker att omdömeslöst skjuta raketer i tätbebyggda områden. Inte sällan sker hanteringen av fyrverkerier av alkoholpåverkade personer. Det finns ii dagregelverk kring fyrverkerier, men den gångna helgen visar med all önskvärd tydlighet att följsamheten av bestämmelserna på många platser är obefintlig.


Vi har i många år förespråkat införande av flaggning av farliga adresser, personer och områden. Vi vill ges möjligheten att bära så kallad kroppskamera och ha med DNA-kit för att stärka bevisen vid de oprovocerade hot och våldssituationer ambulanspersonalen kan hamna i. Framförallt vill vi att ambulanspersonalen ska tillförsäkras övning och att säkerhetsarbetet ökar markant.

Det får vara slut med jollrandet. Dialogprojekt i form av bullar och varm choklad är inte rätt väg att gå, i synnerhet inte när ambulanser kastas omkring som disktrasor i en tid av låg eller obefintlig krisberedskap. 

Fyrverkerier (sprängämnen) i fel händer är potentiellt livsfarliga och måste omgående förbjudas för allmänt bruk. All överträdelse måste rendera i kraftig straffpåföljd. Den som attackerar människor med raketer måste lagföras och samhället måste tydligt sända ut signalen att nu får det vara nog.


Gordon Grattidge 

Sjuksköterska i ambulans

Talesperson i frågor om hot- och våld samt förbundsombudsman vid ALARM-Ambulansförbundet