Förbjud allt spelande på amatörmatcher

Syftet med matchfixning är inte sällan att tvätta pengar från kriminell verksamhet, skriver MP-debattörerna.
Foto: Shutterstock
Emma Hult (MP), idrottspolitisk talesperson.
Foto: Jenny Brandt Grönberg
Rasmus Ling (MP), rättspolitisk talesperson.
Foto: Fredrik Hjerling

Uppgjorda matcher göder gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Matchfixning är därför inte bara ett problem för idrotten – det är ett problem för hela samhället.

Totalförbjud spel på matcher i lägre divisioner och överväg förbud på spel i enstaka moment av matcher, skriver Rasmus Ling och Emma Hult (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige räknas numera till ett av de länder i världen som är mest utsatta för matchfixning. Nyligen inleddes rättegången vid Malmö tingsrätt mot fyra personer misstänkta för mutbrott och spelfusk. Rättegången är resultatet av den största matchfixningsutredningen någonsin inom svensk fotboll, men det är tyvärr inte det enda uppmärksammade fallet på senare tid.

Pengar tvättas

Matchfixning innebär uppgjorda tävlingar och matcher eller manipulerade händelser, som exempelvis målgörare eller delresultat. Det drabbar alla idrotter på alla nivåer. Syftet är nästan alltid spel om pengar – och inte sällan att tvätta pengar från kriminell verksamhet.

Idrottsrörelsen är grundad på tanken om fair play, vilket är matchfixningens raka motsats. Om det finns risk att matcher och tävlingar är uppgjorda på förhand riskerar vi både att idrotten får svårare att locka nya ungdomar att börja tävla och att publik och media tappar intresset. Risken finns också att viktiga sponsorer och andra finansiärer drar öronen åt sig och inte vill bli förknippade med idrotten. På så vis är matchfixning en förtroendefråga för hela idrottsrörelsen. 

Ett problem för hela samhället

Men matchfixning handlar inte bara om idrottens integritet. Flera utredningar har visat att det många gånger är kriminella grupper som ligger bakom misstänkta fall av spelfusk, och att de använder matchfixning på ett systematiskt sätt för att tvätta pengar från exempelvis vapen- eller narkotikabrott. Med andra ord göder uppgjorda matcher gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Matchfixning kan därför inte längre ses som bara ett problem för idrotten – det är ett problem för hela samhället.

Idrottare som inte tjänar några pengar på sitt tävlande och inte har en stark organisation omkring sig blir mer sårbara för de kriminella nätverkens försök att muta och hota.

Det är hög tid att vi kommer tillrätta med problemen.

Flera insatser har gjorts för att bättre kunna utreda och lagföra matchfixare. Men den här typen av brottsutredningar är fortfarande svåra att gå till botten med, de är ofta komplicerade och det kan vara svårt att få personer att vittna. Trots att lagstiftningen har funnits sedan 2019 är det aktuella målet i Malmö det första där det nya brottet spelfusk prövas.

Regeringen har tillsatt en utredning för att titta på vissa frågor som kan försvåra för matchfixning. Det är bra och nödvändigt. Men vi måste göra mer.

Amatöridrottare extra sårbara

Idag är det fullt tillåtet för spelbolag att öppna upp för vadslagning på vilken match eller matchhändelse som helst. Det innebär att även matcher och tävlingar i amatörserier kan bli föremål för matchfixning. Idrottare som inte tjänar några pengar på sitt tävlande och inte har en stark organisation omkring sig blir mer sårbara för de kriminella nätverkens försök att muta och hota. Det kan också vara lättare att fixa matcher i serier som inte är lika välbevakade som elitidrotten.

Kriminella får inte förstöra idrotten

Det finns exempel på att hutlösa summor pengar satsas även på amatörmatcher. Spelinspektionen har infört vissa begränsningar, men de räcker inte till för att få bukt med matchfixningen. Därför behöver vi helt förbjuda spel på matcher i lägre divisioner, där majoriteten av utövarna inte har sin huvudsakliga inkomst från idrotten, och överväga förbud på spel i enstaka moment av matcher.

Vi kan inte låta kriminella nätverk livnära sig på att förstöra idrotten. Det är dags att ta problemen med matchfixning på allvar.


Av Rasmus Ling

Rättspolitisk talesperson (MP)

Emma Hult

Idrottspolitisk talesperson (MP)