Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Förbättra SGI-skyddet för de som studerar

Annika Strandhäll, socialminister (S).
Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP).
Foto: LISA MATTISSON EXP / LISA MATTISSON EXP

Vi vill stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd.

Detta för att underlätta för karriärväxling och omställning, skriver Annika Strandhäll (S) och Gustav Fridolin (MP). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Trygghet genom livet är en grundbult i regeringens samhällsbygge, för trygga människor vågar. Då ges människor möjlighet att växa och utvecklas, vilket är en förutsättning för ett samhälle med såväl tillit som utveckling. Var och en av oss kommer någon gång behöva stöd när livet vänder, oavsett om det handlar om sjukdom, arbetslöshet eller när barnen kommer. Det är det våra gemensamma trygghetssystem finns till för, att ge ekonomisk trygghet och stöd.

När samhälle och arbetsliv förändras måste trygghetssystemen moderniseras. Studerande, precis som alla andra, kan också bli sjuka. Sjukförsäkringssystemen måste fungera också för dem. Därför presenterar regeringen nu ett förslag som ska öka tryggheten för studerande på högskola och yrkeshögskola som drabbas av ohälsa.

Vi har ett arbetsliv som ställer stora krav på oss, ibland kan det innebära att vi måste ställa om och byta bana. Kanske drar företaget ner på antalet anställda eller kanske vill du helt enkelt gå vidare. Oavsett anledning ska du kunna känna dig trygg. För att detta ska vara enklare för fler behöver skyddet för den som lämnar jobbet för att vidareutbilda sig stärkas.


Viktigt inte minst för många äldre

Många studerande finansierar sin utbildning med studiestöd, andra genom arbete eller sparade pengar. Hur du finansierar dina studier kan få stora konsekvenser om du blir sjuk eller förälder under studietiden. Detta då dagens system bara skyddar din tidigare inkomst om du tar ut fullt studiestöd under hela utbildningen. Det är så du får din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad, alltså den summa som din sjukpeng eller föräldrapeng beräknas på. Om du inte tar ut fullt studiestöd eller har för hög ålder för att få studiestöd, riskerar du att få en sämre eller ingen ersättning om du blir sjuk. 

Därför skickar regeringen nu ut ett förslag för synpunkter från centrala aktörer som stärker skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd. Det kommer att göra det tryggare för fler att växla mellan arbete och utbildning, vilket underlättar för karriärväxling och omställning på en modern arbetsmarknad. Det är viktigt inte minst för många äldre eller studerande som har familj. Förslaget innebär att skyddet utvecklas så att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett skydd, oavsett uttag av studiemedel, så länge utbildningen är på minst halvtid. Ambitionen att de nya reglerna ska vara på plats när höstterminen startar 2018.


Vi ska ha moderna och smarta trygghetssystem

Utöver detta presenterade regeringen tidigare i somras ett paket för att öka studerandes trygghet vid sjukdom. Det införs en möjlighet från 1 juli 2018 att vid särskilda skäl vara deltidssjukskriven på halvtid inom studiemedelssystemet. Därtill har regeringen tillsatt en utredning för att lämna förslag på åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom.

När samhället utvecklas måste också våra regelverk göra det. Vi ska ha moderna och smarta trygghetssystem som ger ett bra skydd vid sjukdom, och det måste även gälla studenter. Det är den svenska modellen och den vill vi fortsätta utveckla.


Annika Strandhäll

Socialminister (S)

Gustav Fridolin

Utbildningsminister (MP)