Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

För Haparanda blev Carema en bra affär

ÄLDREOMSORG. Sven-Erik Bucht och carina Kapraali hävdar att det viktigaste är att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen, oavsett om den bedrivs i kommunal eller privat regi. Foto: Fredrik Funck

Haparandas upphandling har kostat Carema och gett äldre trygghet och skattebetalarna rätt pris, skriver Sven-Erik Bucht, S, och Carina Kapraali.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Borgarråden Sten Nordin och Joakim Larsson, M, har presenterat sin ambition om att Stockholm ska bli en modell för riket i stort vad gäller äldreomsorg. De vill inrätta en egen central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Stockholm med en förhoppning att skandalerna upphör. Det kan möjligen bli en bra modell för inspektion. Men det är fel ända att börja i.

Två fundamentalistiska ståndpunkter hörs tydligt i debatten om driftsformer. Den ena ropar "kommunalt, kommunalt, kommunalt" och den andra ropar "privat, privat".

Men det viktigaste är att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen, oavsett om den bedrivs i egen regi eller som upphandlad entreprenad.

 

Ett lyckat exempel finns i vår hemkommun Haparanda. En stor majoritet beslöt att äldreomsorgen i första hand måste handla om vilken vård som ska tillhandahållas våra äldre och i andra hand vem som ska utföra. Under nära ett helt år jobbade personal inom äldreomsorgen tillsammans med upphandlingsexperter från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, med att ta fram ett kvalitetssäkrat upphandlingsdokument. Personalen studerade också goda som dåliga exempel runt om i Sverige. Allt för att öka kvaliteten i upphandlingen. I avtalet lades det sedan större vikt vid kvalitet än pris. Avtalet garanterade också fri insyn i verksamheten samt ställde krav på en nära samverkan med utföraren. I kvalitetskraven ingick bland annat tydliga krav på bemanning och kompetens i relation till målgruppens behov. Upphandlingsdokumentet låg sedan till grund för en entreprenadupphandling. Ungefär 15 procent av kommunens äldreomsorg konkurrensutsattes.

 

Carema vann upphandlingen. Några skandaler har vi inte haft eftersom Carema är strikt bundna av våra kvalitetskriterier och vår kontroll. Via kommunens systematiska kvalitetsgranskningar inhämtas fakta på individnivå bland vårdtagarna. Material sammanställas därefter på enhets- och verksamhetsnivå. Tillsammans med information om bemanning och kompetens kan brister i utförandet upptäckas i ett tidigt skede och åtgärdas. Verksamhetens inspekteras också genom anmälda och oanmälda besök.

 

I vår kommun såg vi även tydliga förbättringar och stimulans till utveckling inom den del av äldreomsorgen som fortfarande bedrivs i kommunal regi. Det går inte, som i Stockholm, att slarva i början och tro att inspektion i slutändan rättar till det.

Visst är det helt oacceptabelt att företag som Carema utnyttjar vårt skattesystem genom att föra ut vinster till skatteparadis. Men det har knappast blivit några stora belopp att föra ut från Haparandas skattebetalare. Vi vet att Haparandas kvalitetskrav har kostat Carema samtidigt som det blivit en bra affär för kommunen med god kvalitet och trygghet för de äldre.


Tillsammans med Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, presenterade Anneli Hultén och Ilmar Reepalu, kommunalråd i Göteborg respektive Malmö, nyss ett förslag för hur resurserna ska gå till välfärd och inte till vinstuttag. Det handlade bland annat om att se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.

Men är man rädd om skattebetalarnas pengar och värna de gamlas trygghet och omsorg behövs kanske ingen ny lagstiftning.

Det kan räcka med att göra som Haparanda. Se till att kvalitet levereras och säkerställa kontrollen.

Men med tanke på hur borgarråden Nordin och Larsson avser hantera frågan kan det nog ändå behövas lagförändring.

 

 

 

Sven-Erik Bucht, S,

riksdagsledamot och tidigare kommunalråd i Haparanda

 

Carina Kapraali

är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS i Haparanda