Flyktingpolitiken kan leda till att Sverige går in i väggen

Staffan Danielsson: Jag är allvarligt oroad för att Sverige riskerar att gå in i väggen.

Varken de rödgröna eller Alliansen tar medborgarnas oro på allvar utan fortsätter att styras av MP:s extremliberala flyktingpolitik. Trots att den svenska folkopinionen är tveksam till om Sverige klarar att mer generösa asylregler än övriga EU-länder, skriver Staffan Danielsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag var mycket aktiv i Centerpartiets idéprogramsdebatt för två år sedan, där starka krafter förespråkade fri invandring så fort som möjligt. Det slutliga idéprogrammet blev bra och realistiskt.


Jag noterar dock att Centerpartiet numera tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som främst står bakom och vill gå ännu längre. De vill att Sverige ska ha EU:s mest generösa asylregelverk, vilket till exempel leder till att Sverige med 2 % av EU:s befolkning nu kommer att ta emot över 40 % av de ensamkommande under 18 år som lyckas fly till EU.

Kostnaden för stat och kommuner för mottagandet av 12 000 ensamkommande är grovt räknat kring 12 miljarder kronor för första året. Det uppgår då till över en tredjedel av de totala migrationskostnaderna.

Orsaken till att fem partier, Kristdemokraterna avser att lämna kretsen, alltjämt låter det i dessa frågor extremt liberala Miljöpartiet styra Sveriges migrationspolitik oavsett dess kostnader, är alltmer gåtfullt. Men bakgrunden är viljan hos både alliansen och Socialdemokraterna att få regera samtidigt som Sverigedemokraterna isoleras.

Det går ju sådär.


Alliansen hoppas kunna vinna nästa val, vilket dock lär bli svårt om SD fortsätter att växa. Alliansens partier, frånsett C, har sänt ut försiktiga signaler om att anpassa några av Sveriges mer generösa asylregelverk i EU-riktning. Inte för att det skulle minska trycket av asylsökande till Sverige, vilket vore rimligt, utan för att förbättra integrationen.

Redan detta har fått Moderata Ungdomsförbundets ledning att gå i taket och kraftfullt motsätta sig varje skärpning av någon gällande svensk asylregel. Sverige ska i stället stå uppför fri rörlighet och öppnare gränser, även om resultatet blir att flest asylsökande till EU kommer att söka sig till Sverige. Jag får klara "idéprogramsvibbar". Ett försök från MUF i Göteborg att påverka ungdomsförbundets position leder till en fördömande debattartikel från nästan alla distriktsordföranden i MUF som finns.


Uppenbarligen vill många yngre, och nästan alla politiska ungdomsförbund, att Sverige ska öppna sina gränser för världens flyktingar än mer än vad som redan sker. Trots att Sverige relativt sett redan torde vara världsledande av industriländerna. Sannolikt tror man att Sveriges välstånd och starka ekonomi är en naturlag som gäller oavsett om vi välkomnar 30 000, 100 000 eller några miljoner flyktingar per år till vårt land. Tyvärr är så inte fallet.

Den svenska folkopinionen blir alltmer tveksam till om Sverige klarar att ha så pass mycket mer generösa asylregler än övriga EU-länder. Samtidigt står Moderata Ungdomsförbundet på barrikaderna tillsammans med V, MP och C för att inte en enda regel får anpassas i EU-riktning.


Ur led är tiden. Om inte alliansen, eller de rödgröna, klarar av att möta medborgarnas oro för de växande utmaningarna vad gäller Sveriges asylmottagande, utan bara fortsätter att lova krafttag för bättre boende, integration och arbete utan att några resultat kan förmärkas, kan resultatet bli att SD:s frammarsch fortsätter. Medan MP styr en fortsatt rödgrön regerings marsch ut i tomma intet i sju år till.

Jag är allvarligt oroad för att Sverige riskerar att gå in i väggen. Det kan mycket väl bli fallet om flyktingströmmen till Sverige fortsätter att vara bland de största i EU samtidigt som den rödgröna regeringen fortsätter att öka beskattningen av företag och människor och trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden består och förstärks.

Staffan Danielsson

före detta riksdagsledamot (C)