Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Flyget måste betala för sina klimatutsläpp

Minska utsläppen. "Det är en utmaning för flyget att kunna expandera utan att miljöbelastningen ökar", skriver miljöminister Lena Ek. Foto: Sven Lindwall

Innan ett globalt system är på plats måste EU gå före och inlemma flyget i utsläppshandeln, skriver Lena Ek, Centerpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Luftfarten står för nära tre procent av världens samlade koldioxidutsläpp. Fram till år 2050 beräknas världens flyg- trafik öka med nästan fem procent per år. Om koldioxid- utsläppen skulle öka i samma takt skulle flygets klimatpåverkan år 2050 bli sex gånger större än i dag. Därför är det viktigt att luftfarten arbetar för att minska sina utsläpp.

Det är en utmaning för flyget att kunna expandera utan att miljöbelastningen ökar. En del av insatserna kan också ske genom planering och flygledning. Statliga Swedavia, som äger Sveriges tio största flygplatser, tillhör de flygplatsbolag i världen som kommit längst i arbetet med miljöklassificering. Men arbetet som helhet måste ta bättre fart i fler länder.

Mest effektivt är att använda ekonomiska styrmedel. EU har redan agerat och fört in flyget som del av unionens system för handel med utsläppsrätter, ETS, från 2013.

 

Lena Ek Foto: Foto: Roger Vikström Men flygningar till och från länder utanför EU är undantagna i väntan på att FN:s luftfartsorganisation ICAO ska hitta en lösning för att begränsa det internationella flygets klimatutsläpp. Där förbereds nu ett beslut för att inleda arbetet med att utforma en global marknadsbaserad åtgärd som träder i kraft 2020.

Eftersom det dröjer ända till år 2020 innan något kan vara på plats globalt, har EU- kommissionen föreslagit en modell som tills dess berör alla flyg- bolag som flyger till och från EU-länder.

Det innebär att ett bolag på en flygning från till exempel Stockholm till New York ska betala för utsläppen motsvarande den del av flygningen som görs inom EU:s luftrum.

EU:s miljöministrar har diskuterat frågan om flygets utsläpp inom ramen för ETS hela året. Sveriges position är tydlig: vi stöder kommissionens förslag till interimslösning. Men långt ifrån alla har den uppfattningen. De länder som säger nej vill inte att EU ska göra någonting innan samtalen i ICAO:s generalförsamling är färdiga, vilket tidigast sker 2016. Bakgrunden är att länder utanför ETS, som USA och Kina, markerat sin ovilja mot ett enskilt agerande från EU:s sida.

 

Kommissionens förslag förhandlas under det grekiska ordförandeskapet denna vår. Jag kommer att fortsätta driva linjen att det behövs en modell för att ta betalt för flygets utsläpp inom EU, oavsett var man flyger ifrån. Det är ett steg i rätt riktning för få till stånd ett praktiskt tillämpbart och internationellt accepterat system för handel med utsläppsrätter, som inkluderar flyget.

Att föra in flyget i ETS gör systemet till en ännu bättre förebild för omvärlden när det gäller att på ett kostnadseffektivt och innovationsdrivande sätt minska klimatutsläppen. Det bidrar också till att lösa ett av grundproblemen med ETS, att priset på utsläppsrätter i dag blivit så lågt. I det läget är det rätt att öka ambitionsnivån och bredda antalet sektorer som omfattas av handeln.

Vi måste säkerställa att EU:s skarpaste klimatverktyg fungerar bättre och möter förväntningarna från såväl berörda företag som engagerade medborgare.

 

Lena Ek

Miljöminister som i dag diskuterar EU:s åtgärder mot flygets utsläpp i riksdagens

miljöutskott.