Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Flickorna kontrollerar inte sitt kön – det gör släkten

Vi förväntar oss att Migrationsverket tar till sig den kunskap som faktiskt finns om könsstympning och hederskultur i Somalia, skriver artikelförfattarna.
Foto: SAMUEL UNÉUS
Sara Mohammad grundade organisationen GAPF, som kämpar mot hedersvåld.
Foto: IZABELLE NORDFJELL
Mikael Thörnqvist är journalist och författare. Medlem av Glöm aldrig Pela och Fadime.

Sara och Nora skickas tillbaka till hederskulturen. 

När deras hemlighet upptäcks kan de straffas med döden, skriver Sara Mohammad och Mikael Thörnqvist från organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I ett reportage som visades den 4 oktober berättade SVT:s Aktuellt om två tonåriga somaliska flickor som vägrats uppehållstillstånd i Sverige. Nora och Sara hade båda, liksom den absoluta majoriteten av alla flickor i Somalia, könsstympats i födelselandet.

I Somalia praktiseras den mest barbariska varianten av könsstympning, så kallad infibulation. Det innebär att synliga delar av klitoris samt yttre och inre blygdläppar skärs bort. Därefter sys vaginalöppningen ihop så att endast ett litet hål lämnas. 

Det fasansfulla övergrepp som stympningen innebär utförs till råga på allt av medicinskt fullständigt okunniga personer, under katastrofala hygieniska förhållanden och utan bedövning. Omedelbara komplikationer är legio och dödsfall förekommer.

Lider av ständig smärta

Även de långsiktiga följderna är förödande för de drabbade. Tortyren upphör nämligen inte efter det initiala ingreppet, utan har faktiskt bara börjat. Urin och mensblod har svårt att passera genom den minimala öppning som återstår. Följden blir infektioner, svåra smärtor och ständiga trängningar. Drabbade flickor kan ofta upplevas som arga och lynniga; orsaken är de ständiga plågor som infibulationen har gett upphov till.

Ett ljus i mörkret är att rekonstruerande kirurgi ofta kan lindra besvären. Att öppna flickans könsorgan igen är en sådan möjlighet. Men att skicka tillbaka henne till Somalia efter en dylik operation försätter henne i en mycket svår och potentiellt livshotande situation. Det finns nämligen en uppenbar risk att närstående upptäcker att hon varit ihopsydd, men öppnats. Slutsatsen som dras är att hon haft könsumgänge utan att vara gift, vilket naturligtvis är strängt förbjudet i den omgivning hon då befinner sig i. Om hon i så fall bara blir socialt utstött har hon sluppit relativt lindrigt undan, men risken är stor att hon kan komma att straffas med döden.

Migrationsdomstolen visar stor okunnighet

Sverige har länge utmärkt sig genom en generös flyktingpolitik. De könsstympade somaliska flickorna tycks dock vara ett undantag. Möjligen – förhoppningsvis är det inte ren cynism – beror det på okunskap. Enligt SVT skriver Migrationsdomstolen i sitt avslag till Nora att ingen annan än hon själv behöver veta att hon låtit öppna sig och att man inte vet vad en eventuell blivande make skulle tycka om det. 

Det är häpnadsväckande okunnigt. Könsstympning är ett lackmustest på att personen lever i en hederskontext, och i den är det inte flickan själv som äger och kontrollerar sitt könsorgan. Det gör familjen, maken, släkten.

Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) kräver att alla flickor som befinner sig i samma omöjliga sits som Nora och Sara beviljas uppehållstillstånd i vårt land. Vi välkomnar att Migrationsverket under det senaste året har gjort satsningar för att öka organisationens medvetenhet om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi förväntar oss att myndigheten nu också tar till sig den kunskap som faktiskt finns om könsstympning och hederskultur i Somalia. Annars riskerar vi att skicka minderåriga flickor till ett liv i misär eller rakt in i döden.


Av Sara Mohammad

grundare av Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)

Mikael Thörnqvist 

Journalist, författare, medlem i GAPF