Fler politiker borde vägra att kröka rygg

Man får ge Mermer att hon visar på ett oerhört mod. Jag hade aldrig vågat kalla en judisk flykting nazist som någon form av roligt retoriskt grepp, men hon kan helt utan eftertanke dra paralleller mellan mig – vars barndom krossats och familjemedlemmar avrättats av mullor – för just mulla, skriver Hanif Bali (t v).

Tänk om ultrakonservativ islam världen över nöjde sig med att använda Facebook-uppdateringar och verbala avståndstaganden i stället för våld, hot och tvång. Det finns orsaker till att vi inte får låta detta fenomen att få fotfäste i samhället, skriver Hanif Bali.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Menekse Mermer anser att min uppmaning till social intolerans mot ultrakonservativa islamska fenomen är att jämställa med åsikter som mullorna i Iran bär. Jag önskar det hon sa var sant. 

Tänk om ultrakonservativ Islam världen över enbart visade social intolerans gentemot oss kättare och avfällingar. Tänk om de nöjde sig med att använda Facebook-uppdateringar och verbala avståndstaganden i stället för våld, hot och tvång. 

Mermer beskriver min oro över normaliseringen av ortodox islam lika irrationell som att vara rädd för bilägare efter att ha ”mist sin familj i en bilolycka”.

Dissidenter hängdes inte av ”misstag”

Islamism och ortodox islam är inte en olyckshändelse. Iran råkade inte av misstag hänga 30 000 dissidenter från lyftkranar under straffsatsen ”Guds fiende” och avfällningar. Det finns inte ett enda land där just ultrakonservativ Islam fått fotfäste och det inte urartat i förtryck.

Men man får ge Mermer att hon visar på ett oerhört mod. Jag hade aldrig vågat kalla en judisk flykting nazist som någon form av roligt retoriskt grepp när den propagerar mot fascism, jag hade aldrig kallat en Gulagöverlevare för stalinist när den propagerar mot kommunism, men Mermer kan helt utan eftertanke dra paralleller mellan mig – vars barndom krossats och familjemedlemmar avrättats av mullor – för just mulla.

Finns goda skäl

När det kommer till sakfrågan så finns det gott om orsaker att inte låta ultrakonservativa religiösa fenomen att få fotfäste i samhället. Inte nödvändigtvis via lag – utan att vi står starka i våra värderingar och normer. 

Alla kommer vi ihåg Yasri Khan, den miljöpartistiska partistyrelseledamoten som vägrade skaka hand med kvinnor av ortodoxa islamska skäl. Då var samhället väldigt tydligt, och gjorde det som jag menar med social intolerans. Vi kollektivt, från höger till vänster, från statsminister till fullmäktigeledamot, markerade att detta fenomen inte var lämpligt utan att för dens skull stifta några nya lagar eller införa tvång på att alla måste skaka hand med alla.

Någonstans på vägen har politiker förlorat modet och förmågan att stå rakryggade för de normer som ett gott samhälle bör bygga på.

På så sätt lyckas vi upprätthålla de normer som är grunden för vad vår demokrati står på. På så sätt kan vi hindra att den västerländska demokratin undergrävas av de friheter som den ger oss.

Den som tror att dessa normer kommer att gynnas av att islamskt religionsutövande tar plats i det offentliga rummet har bevisbördan på sig att visa var i världen det fört med sig mer positiva än negativa konsekvenser.

Politiker förlorade modet

Mermers oro för Moderaternas väljarsiffror är smickrande. Men låt mig citera från en annan gång en svensk politiker inte lagstiftade men visade social intolerans mot ortodox islam:

”Vi vill inte ha fler burkor i Sverige. Jag tycker inte att man i ett frihetligt land som Sverige ska behöva dölja sitt ansikte på det sättet. Ja, jag tycker inte att man ska röra sig ute i öppna Sverige på det sättet, det tycker jag inte”.

Det var Fredrik Reinfeldt januari 2010 i Sveriges Radio. Mona Sahlin (S) satt med i studion och instämde i åsikten. Några månader senare fick han Moderaternas bästa valresultat någonsin. Det var när han krökte rygg för billiga drev, öppnade sitt hjärta och stängde sitt sinne 2012 som väljarkollapsen började.

Någonstans på vägen har politiker förlorat modet och förmågan att stå rakryggade för de normer som ett gott samhälle bör bygga på. Att anklagelseakter om populism som du försöker med har varit en bidragande faktor är ett faktum.

Det är kanske min vägran att kröka rygg inför dessa billiga fenomen som är orsaken till att jag har den största följarskaran inom svensk politik. Något fler politiker och opinionsbildare borde följa.


Av Hanif Bali

Riksdagsledamot (M)