Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fler än Sverige måste ta ansvar

Foto: Foto Gunnar Seijbold

Hittills  i år har närmare 4 500 syrier sökt asyl i Sverige - fler EU-länder  måste ta ansvar för människor på flykt, skriver Tobias Billström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag är det internationella flyktingdagen. En dag viktig att synliggöra. UNHCR, FN:s flyktingorgan, räknar nu till att det finns fler än 15 miljoner flyktingar runtom i världen. Ännu fler är på flykt inom sina länder. Samtidigt tar Europaparlamentet och rådet i dag det sista steget för att anta det gemensamma asylsystemet i EU.


Tankarna går till den syriska befolkningen. I Syrien eskalerar den humanitära krisen och flyktingströmmarna till grannländerna är alarmerande. En fjärdedel av Syriens befolkning bedöms nu befinna sig på flykt, inom eller utanför landets gränser. Prognoser pekar på att andelen kan fördubblas till årets slut. Omkring hälften av syrierna på flykt är barn, de flesta under elva år. Det är en mycket allvarlig situation vi ser.


Fler än 36 000 syriska medborgare har sedan början av krisen i april 2011 sökt skydd i Europa. Två tredjedelar av dessa har lämnat in sin ansökan i Tyskland eller Sverige. Under 2012 ansökte nästan 8 000 syriska medborgare om asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 640 under hela 2011 - en ökning med över 1 000 procent. Hittills i år har närmare 4500 syrier sökt asyl i Sverige, vilket gör dem till den enskilt största gruppen av asylsökande, och en stor del av dem blir beviljade tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd.


För några veckor sedan befann jag mig i Turkiet och kunde på plats bilda mig en uppfattning genom samtal med företrädare för den turkiska regeringen men också via möten och samtal med frivilligorganisationer där. Det är lätt att förstå varför de är bekymrade. Det är en stor utmaning som vi alla står inför att kunna stödja och hjälpa Syriens grannländer i denna mycket svåra situation.


Jag är mycket stolt över den svenska asylpolitiken, inte minst med tanke på situationen i Syrien. Sverige är också en av de allra största givarna till UNHCR. Det samlade svenska stödet under 2012 uppgick till 819 miljoner kronor. Stödet gjorde Sverige till den tredje största bilaterala givaren till UNHCR näst efter USA och Japan. Sammantaget har stödet till UNHCR och andra organisationer som är involverade i det humanitära arbetet ökat jämfört med föregående år.


Det ansvar Sverige tar behöver fler axla, fler länder i och utanför EU måste göra mer. Därför är det glädjande att Europaparlamentet och rådet i dag tar det sista steget för att anta det gemensamma asylsystemet i EU efter flera års förhandlingar. Det nya regelverket kommer innebära att standarden höjs och att den asylsökandes rättigheter stärks. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett Europa som visar större solidaritet och tar ett gemensamt ansvar.


Även om lagstiftningen är på plats fortsätter nu arbetet med att säkerställa att alla asylsökande i EU får en rättssäker och likvärdig behandling. Det är viktigt att de nya reglerna inte bara kommer att finnas på papper utan också börjar gälla i praktiken. Alla medlemsstater måste börja tillämpa regelverket.


Jag är djupt oroad över situationen i Syrien och de situationer i många andra länder som människor känner sig tvungna att fly ifrån. I dag på den internationella flyktingdagen 2013 bör vi synliggöra dessa miljoner människors situation. Jag känner respekt för flyktingarnas styrka, stolthet över Sveriges insatser och hopp om att fler kan följa vårt exempel.