Finansministern driver på inflationen med höjd skatt

Finansminister Mikael Damberg (S).
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska snustillverkarföreningen.
Foto: Pavel Maira

Inflationen har tagit fart och priserna ökar. Oron för samhällsekonomin är befogad. I detta läge uppmanar finansminister Mikael Damberg att inte gå fram med vallöften som driver upp inflationen. Det är en klok uppmaning. 

Finansministern skulle kunna börja med att justera den punktskatt som annars snart kommer att chockhöja priset på en dosa snus, skriver Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska snustillverkarföreningen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skatten på snus har ökat med över 350 procent sedan 2006. När Anders Borg var finansminister så chockhöjde han skatten på snus, som därutöver har 25 procent moms. Socialdemokraterna har sedan fortsatt att administrera ett system där skatten höjs varje år, baserat på hur konsumentprisindex, KPI, förändras. Syftet är att dra in pengar till staten. När nu priserna kraftigt ökar, kommer alltså även punktskatten att stiga kraftigt, vilket ytterligare kommer att fördyra snuset. Mekanismen ser till att spä på inflationen automatiskt. Ett sätt att i varje fall inte göra saken värre är om Damberg kunde se till att hans eget departement nu i stället sänkte punktskatten på snus.

Cigaretter är billigast i Sverige

Bortsett från detta som ligger i framtiden, har Damberg dessutom redan i en särskild proposition föreslagit en ytterligare höjning av punktskatten på tobak med tre procent från och med 1 januari 2023. Den höjningen görs utan åtskillnad mellan olika tobaksprodukter. Trots att cigaretter i Sverige är billigast i hela Norden och att alla vet att cigaretter är skadligt för hälsan på ett sätt som snus inte är, så baseras skattepolitiken här på att maximera statens intäkter, oavsett konsekvenserna för folkhälsan. Om nu staten har så stort beroende av sina punktskatteintäkter och inte klarar av att prioritera på utgiftssidan, vore det rimligare att lägga hela skattehöjningen på cigaretter. 

Billigare snus är bra för folkhälsan

Sverige har lägst andel rökare inom EU. Till stor del tack vare snuset. Nej, snus är i sig ingen hälsoprodukt, men den gör att hundratusentals svenskar väljer bort de bevisat skadliga cigaretterna. Till skillnad från många kostsamma statliga folkhälsoinitiativ har snuset en påtagligt positiv effekt på folkhälsan. 

Mer än 1,2 miljoner röstberättigade snusare väntar på besked, skriver Patrik Strömer.
Foto: JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK

En rimlig lösning som både skulle gynna folkhälsan och dämpa inflationen – framför allt den som märks i plånboken för vanligt folk - vore att sänka punktskatten på snus till 200 kronor per kg från dagens 468 kronor per kg. Det skulle ändå täcka alla offentliga kostnader som kan förknippas med svenska folkets snusande mer än väl. En ESO-rapport från 2019 – Synd och skatt – visar nämligen att staten tar in mer än fem gånger så mycket i skatt som den högsta tillgängliga beräkningen för samhällskostnaderna av snus.

Sluta straffbeskatta snusarna

Får vi ett löfte från finansminister Mikael Damberg om sänkt snusskatt? Och om Damberg inte vågar ge ett sådant löfte, kanske vi kan hoppas på Centerpartiets Martin Ådahl. Ett system med bonus-malus – med högre skatt på sådant som är skadligt och lägre skatt på sådant som är mindre skadligt - skulle fungera utmärkt när det gäller punktskatterna på tobak, och vara enklare än det system som införts för bilar. Det behövs inga särskilda subventioner eller undantag, det räcker med att bara sänka skatten på snus och sluta straffbeskatta snusarna.

Om även Centerpartiet duckar i denna fråga, kan vi kanske hoppas att Moderaterna övergivit Anders Borgs syn på att beskatta snus hejdlöst och i stället kunna anlägga en nykter och sansad syn på punktskatten.

1,2 miljoner röstberättigade

Sänkt skatt på snus är ett litet steg för dämpad inflation, men ett stort steg för folkhälsan. Alla partier som vill bedriva en klok politik som dämpar inflationen, behandlar alla medborgare rättvist och bidrar till en bättre folkhälsa får naturligtvis lova sänkt skatt på snus. Mer än 1,2 miljoner röstberättigade snusare väntar på besked.


Av Patrik Strömer

Generalsekreterare Svenska snustillverkarföreningen