Fi sysslar inte med rashets, Hanif Bali

Victoria Kawesa (Fi).
Hanif Bali (M).
Foto: Olle Sporrong

Vi ser allvarligt på att en moderat riksdagsledamot förvränger våra budskap och gör påståenden i sociala medier som delas och påhejas av Sverigedemokrater och rasistiska nyhetssajter, skriver Victoria Kawesa (Fi).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I helgen höll Feministiskt Initiativs ett medlemsmöte i Rinkeby för att lyfta fram att hudfärg spelar roll i det svenska samhället vad gäller fördelningen av makt och resurser. Moderaternas Hanif Bali valde att kalla det för ett ”rasseminarium” och menade att Fi odlar en ”dolkstötslegend”. I stället för att se segregation som en del av de strukturella ojämlikheter och orättvisor som finns mellan dem som anses vara ”vita” svenskar och dem som rasifieras som ”icke-vita”, menar Hanif att det han kallar ”FI:s rashets” bidrar till och ökar segregation i samhället.

Detta kan inte vara längre ifrån sanningen. Det är inte en slump att socioekonomiskt utsatta förorter till stor del befolkas av människor med utländsk icke-europeiskt bakgrund till skillnad från de förorter som bebos av den vita medelklassen.

Den ekonomiska segregationen sker parallellt med rassegregationen. Det handlar om resurser och möjligheter som är fördelade olika beroende på vilken hudfärg du har, både lokalt och globalt.


Det är skrämmande att en moderat riksdagspolitiker förklarar de låga studieresultaten i socioekonomiskt utsatta förorter som enbart ett resultat av vad han kallar för en ”anti-plugg subkultur”. Bali har tydligen missat att många av dessa områdens problem med segregation, arbetslöshet, trångboddhet och barnfattigdom beror på politiska beslut och prioriteringar. Under lång tid har tunga instanser slagit larm om hur till exempel det fria skolvalet har lett till ökad segregation och katastrofala skolresultat i socioekonomiskt utsatta områden. Men i Balis värld ska problemen lösas genom att de slappa ungdomarna i förorten tar sig själva i kragen och får fantastiska studieresultat. Problemet skjuts bort från de ansvariga politikerna till individerna att lösa efter bästa förmåga.

Politiken kan inte längre blunda för att marginalisering, segregering och strukturell rasism hindrar många icke-vita från att leva ett fullvärdigt liv.

I Afrofobirapporten som kom ut 2014, kunde vi läsa att Afrosvenskar med en svensk högskoleexamen har lägst utbildningsavkastning. Bara 32 procent av de högskoleutbildade männen och 40 procent av kvinnorna födda i Afrika har ett yrke som motsvarar deras högskolekompetens. En studie har indikerat att personer födda i Afrika får söka tre gånger så många jobb för att komma till en intervju som arbetssökande med majoritetssvenska namn för vilka sannolikheten är fyra gånger så stor att hitta ett jobb som för personer födda i Afrika.


Afrofobirapporten och annan forskning om vithet visar tydligt hur rasism formar våra liv och fördelar privilegier på basis av hudfärg. I ett sådant system tillskrivs vita människor strukturella fördelar och vita människor utgör normen. Om man lägger till genusanalysen och klasspositionen, är det den vita medelklassmannen som utgör normen i det svenska samhället. Majoriteten av de som styr i de etablerade partierna i landet är vit medelklass, även i Feministiskt Initiativ.

Det i sig betyder inte att politiken måste anpassas till de som har mest makt och inflytande. Tvärtom menar Feministiskt initiativ att det är ett måste att fler marginaliserade grupper känner igen sig i politiken, genom ökad representation, makt och inflytande över de politiska besluten. Att Feministiskt Initiativ höll medlemsmötet i Rinkeby är en del av vårt interna och externa arbete med att synliggöra vithetsnormen och klassklyftorna dels inom vårt parti men också i samhället samt att lyfta fram rasifierades verklighet

En sak ska vara klart, Fi sysslar inte med rashets utan jobbar mot rasistisk diskriminering. Vi ser mycket allvarligt på att en moderat riksdagsledamot förvränger våra budskap och gör påståenden i sociala medier som delas och påhejas av Sverigedemokrater och rasistiska nyhetssajter som Nyheter Idag.

Det om något är att bidra till att sprida rasistiska ideologier, rashets och rasbiologisk politik.


Victoria Kawesa

Antirasistisk talesperson, Feministiskt initiativ