Fi: Gör Stockholms innerstad helt bilfri

Feministiskt initiativs vision: Sveavägen, och resten av innerstaden, helt utan bilar.
Foto: MELI PETERSSON ELLAFI
Sissela Nordling Blanco är gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.
Foto: Casia Bromberg

Tyvärr finns det en övertro på att teknikutveckling och marknadslösningar kommer att lösa klimatkrisen – när det som krävs är en riktig omställning.

Feministiskt initiativ vill börja med att göra Stockholms innerstad bilfri, skriver Sissela Nordling Blanco.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. Efter valet 2018 tog Allianspartierna över styret i Stockholm med hjälp av Miljöpartiet. Det bärande argumentet från Miljöpartiet till denna drastiska åtgärd var att staden skulle få en mer progressiv miljö- och klimatpolitik. Men vi saknar de stora visionerna för hur Stockholm ska ta ansvar för klimatförändringarna och bli en grönare stad. Trafikborgarrådet Daniel Helldén har fått igenom en miljözon som ska gälla Hornsgatan i Stockholm. Det innebär förbud mot vissa dieselbilar med syftet att minska luftföroreningar. Men enligt trafikförvaltningens egna experter är miljözoner tyvärr inte en åtgärd som kommer minska påverkan på klimatet, tvärtom riskerar koldioxidutsläppen att öka om dieselbilar byts mot bensindrivna bilar.

Fi vill gå mycket längre

Feministiskt initiativ vill gå mycket längre i regleringen av bilismen och börja med att göra Stockholms innerstad bilfri. Är det en helt orealistisk vision? Har feministerna tappat greppet fullständigt? Nej, faktum är att Stockholm redan ligger efter när det gäller omställningen till bilfria innerstäder.

Den som besöker Colombias huvudstad Bogotá en söndag kan uppleva hur en stad utan bilar ser ut. Gator har tagits över av cyklar, människor och aktiviteter, i vad som närmast kan beskrivas som en folkfest. Liknande initiativ finns runtom i världen i närmare 400 städer. Paris, Kapstaden, Bangalore är några exempel. Till och med i Mexiko city, en av de mest trafikerande städerna i världen, har de lyckats skapa bilfria halvdagar, vilket inte bara minskar klimatpåverkan utan också skapar hälsoeffekter för människor som lever och bor där.

Tunnelbana och cykel

Stockholm har väldigt goda förutsättningar för att bli ett föredöme i världen som en bilfri stad. Vi har ett välfungerande tunnelbanesystem, folk använder kollektivtrafik i stor utsträckning och allt fler ser fördelarna med att cykla i stället för att åka bil. Stora satsningar gjordes under förra mandatperioden på bättre cykelvägar och fler gågator, men tyvärr vågar få Stockholmspolitiker ifrågasätta om privatbilism verkligen behövs i innerstaden. Klimatförändringarna kräver att vi ändrar vår livsstil radikalt. Det kräver stora visioner inom politiken och städer som vågar visa vägen för övriga världen. 

Stockholm har under de senaste åren genomfört ”I stan utan min bil”, där delar av innerstaden stängts av för bilar under en dag. Det projektet visar att en bilfri innerstad bli en roligare och mer levande stad att vistas i, samtidigt som vår klimatpåverkan minskar och de negativa hälsoeffekterna av att andas in avgaser försvinner. I en helt bilfri innerstad kan ytor som upptas av parkerade bilar ersättas av lekytor för barn, fler bostäder, marknader, uteserveringar, utomhusgym, sociala aktiviteter för äldre, konst och kultur eller annat som gynnar människor som bor och vistas i staden.

Viktiga transporter får finnas kvar

Men hur skulle det gå för sjukhustransporter, färdtjänsten, blåljustransporter och människors möjligheter att transportera sig snabbt och till olika delar av länet? Vi menar att privatbilismen i innerstaden i dag är ett hinder för dessa typer av transporter, eftersom den skapar köer och dålig framkomlighet. Självklart skulle det fortfarande finnas plats för viktiga transporter. Självklart måste kollektivtrafiken byggas ut kraftigt. Vi måste våga tänka nytt och vi måste våga tänka stort. Tyvärr finns det en övertro på att teknikutveckling och marknadslösningar kommer lösa klimatkrisen, men det som krävs är en riktig omställning.


Av Sissela Nordling Blanco

Gruppledare Feministiskt initiativ

Stockholms stadshus