Fetma är inte individens ansvar

Jacob Gudiol.
Foto: Andreaz Engström.

Att peka finger och snacka om eget ansvar när det kommer till fetma är prövat. Det fungerar dåligt. När vi ska börja inse att vi sätter ribban för högt i stället för att fortsätta snacka om självkontroll? skriver Jacob Gudiol.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I debatten kring övervikten i samhället fokuseras det nästan uteslutande på individer och deras eget ansvar, trots att vetenskapen på området pekar mot att det är helt fel. Ofta fokuserar man på folks dåliga disciplin eller självkontroll och dagens generation är givetvis mycket sämre än äldre generationer. De förändringar som har skett i samhället de senaste årtiondena har dock påverkat alla generationer ungefär lika mycket.

När en större grupp flyttar från en viss miljö till en annan förändras vikten hos gruppen tills den återspeglar normalvikten i den nya miljön.

Frågan är då när vi ska börja inse att vi sätter ribban för högt i stället för att bara fortsätta snacka om självkontroll, disciplin och föräldraskap med mera? I stället för att göra kraven lättare fortsätter vi faktiskt att göra det svårare och svårare med ökad tillgänglighet av skräpmat och mer reklam för detsamma.

Det finns exempel på folk som lyckas trots tuffa förutsättningar. Det finns säkert de som har en hälsosam kroppsfettmängd trots att de har gener som är sämre än de flestas. Det är också självklart att det för många har gått att förändra livssituationen genom förändrad livsstil. Jag är också säker på att det finns föräldrar som gör ett fantastiskt jobb när de själva och deras barn kanske har ett sämre utgångsläge än de flesta.


LÄS MER: Du blir duktig först när du tränar


Men vi vet att detta inte längre är en realistisk målsättning att hela befolkningen ska bli som dessa undantag. Vi måste släppa tron på att alla bara ska titta på dem, göra likadant, och så är problemet löst. Vi har försökt det i flera årtionden nu. Att bara peka finger, snacka om eget ansvar och utbildning är prövat. Det fungerar dåligt, riktigt dåligt.

Så om vi verkligen vill förändra någonting så är det dags att sluta fokusera endast på individer och i stället försöka ta tag i att förändra miljön som vi alla lever i. 

Övervikt handlar alltså inte i huvudsak om att dagens generation har sämre disciplin eller självkontroll. Det handlar mest om hur världen omkring oss ser ut.

Nyligen publicerades en större studie på adoptivbarn i nedre tonåren som visade att deras vikt inte korrelerade med deras adoptivföräldrars vikt. Föräldraskapet hade alltså ingen inverkan på barnets vikt utan det var barnets gener som styrde den. På samma vis har tvillingstudier visat att generna förklarar 80-90 procent av vikten. Det här innebär att äldre generationer som i dag beklagar sig över att dagens generation saknar självkontroll och goda matvanor inte är bättre själva. Det här innebär även att smala föräldrar, som gärna vill lyfta fram sig själva som duktiga när de får barn som växer upp smala, sannolikt mest har lyckats för att deras barn ärver deras gener, inte för att de är bättre föräldrar när det gäller uppfostran.


LÄS MER: Dags att dubbla priset på plockgodis


Låt mig förklara det hela tydligare med en liknelse:

Skolan är inte lika lätt för alla. Vissa personer har bättre förutsättningar för att lyckas utan ansträngning. Gör du utmaningen ganska lätt kommer trots det de flesta att lyckas. Att lära sig läsa är till exempel någonting som nästan alla människor har möjlighet att klara av.

Om vi däremot hade sagt att alla barn skulle bli astrofysiker så hade vi haft ett problem. Helt plötsligt har vi satt en ribba där de allra flesta inte kan lyckas. Det går helt enkelt inte att begära att alla ska prestera som de bästa när uppgiften verkligen är svår.

Här är vi med övervikten i dag. Den miljö vi utsätter folk för är mer än vad de flesta klarar av med ”en rimlig” mängd ansträngning.

Världen var enkel att leva i förr, då fungerade i princip alla genuppsättningar för att hålla en person smal. Världen i dag är inte alls lika enkel att leva i och för de med sämre gener blir det väldigt svårt.


Jacob Gudiol

Träningsskribent och leg sjukgymnast/fysioterapeut

Referenser till Jacobs text finns här