Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Festandet ingår i Muf-kulturen

Efter spritskandalen i Göteborg utesluts Jonas Bysell ur Muf. "Alkoholen är ett problem som den nu omvalda förbundsordföranden och den tidigare förbundsstyrelsen har misslyckats, eller bortsett från, att komma till rätta med", skriver Bysell.

Efter spritskandalen under Muf-stämman i Göteborg utesluts nu Jonas Bysell, tidigare ordförande i Jämtland. Här ger han sin bild av  alkoholkulturen i ungdomsförbundet.  "Skall man utesluta någon för  att ha uppträtt berusad i Muf-sammanhang har vi i framtiden många uteslutningsärenden att vänta." "Alkoholen är ett problem som den nu omvalda förbundsordföranden och den tidigare förbundsstyrelsen har bortsett från att komma till rätta med."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Moderata ungdomsförbundet, Muf, är i förtroendekris. Inte att förväxla med rådande finanskris, även om Muf:s utveckling på sistone endast kan liknas med Carnegies. Vad som i media framställs som ett fruktansvärt snedsteg av mig som enskild person är i själva verket ett omfattande problem i hela organisationen. Alkoholen flödar på Muf-tillställningar, vilket är allmänt känt. Problemet är kanske att detta beteende inte tillrättavisas utan tillåts indirekt genom att de allra flesta dricker. Skall man utesluta någon för att ha uppträtt berusad i Muf-sammanhang har vi i framtiden många uteslutningsärenden att vänta.

 Detta till trots vill jag inte under några omständigheter förringa mitt beteende i Göteborg. Men att lägga hela ansvaret för detta på mig som person är både anmärkningsvärt och förvånansvärt fegt av förbundsstyrelsen. 

Jag anser att alkoholkulturen är ett organisatoriskt problem och handlar inte om ett isolerat fall som det omnämns i media. Alkoholen är ett problem som den nu omvalda förbundsordföranden och den tidigare förbundsstyrelsen har misslyckats, eller bortsett från, att komma till rätta med.


I efterdyningarna av stämman valde moderata ungdomsförbundets ledning under föregående helg att utesluta mig ur förbundet. Detta har mötts med både förvåning och anstöt hos såväl mig som hos medlemmar i Jämtlands distrikt.

 Jag är självfallet ledsen för beslutet om uteslutning. Muf ligger mig nära hjärtat. I första hand anser jag att det är oroväckande att medlemmarna i distriktet inte fått möjlighet att säga sitt i denna fråga. Om jag efter denna typ av incident var lämplig som distriktsordförande är en diskussion som skulle ha behövts väckas, men kvävdes innan den överhuvudtaget påbörjats genom förbundsstyrelsens beslut.

Jag vill vara tydlig i min kritik och säga att detta var ett felaktigt handlande på ledningsnivå. Som företrädare för ett politiskt förbund är det viktigt att värna den demokratiska processen. Min uppfattning är att förbundsordförande Niklas Wykman med vapendragare inte hanterat frågan på detta sätt. Det är olyckligt och det skadar förbundet.

 Muf har under de senaste åren förändrats, man har gått i partiets förnyelsespår, men dock inte i samma progressiva och sunda riktning. 

 Muf har utvecklats i en riktning som jag och många med mig ser på med förargelse. Jag syftar inte primärt på det bristande ledarskapet som förbundets ledning stått för, utan de politiska förändringarna. 

Muf skall vara, och har varit, en god blandning av liberala idéer och konservativa värderingar. Men detta ideal står inte Muf för på samma sätt i dag. 

 Jag har helt enkelt haft svårt att orientera mig enligt den färdigtryckta men ack så missvisande politiska karta ledningen tvingat på oss i distrikten. För att nämna några politiska tveksamheter har man engagerat sig för Sveriges sälar och omfamnat vargarna. Man har varit starka motståndare av FRA-lagen och visat tendenser att stöda Ryssland i kriget mot Georgien. Självfallet är människors personliga integritet viktig, men det är även statens hjälpmedel för att bevara dito. Likväl måste MUF:s ledning såväl som resten av världen gjorde, inse att Rysslands övergrepp på sin forna satellitstat är allvarligt och skall fördömas. Detta måste man vara mycket tydlig med.


Splittringarna inom förbundet är stora. Förtroendekapitalet för förbundsordföranden dräneras, likt vatten som sipprar genom porös kalksten. Fokus har under lång tid i första hand varit att växa storleksmässigt. Dock är det essentiella självfallet att skapa engagemang hos befintliga medlemmar. Det har man misslyckats med och tendensen förstärks i och med processen gentemot mig, där medlemmarna inte fått säga sitt.

Fredrik Reinfeldts framgång bygger på att han lyssnat och tagit beslut utifrån gräsrotsnivå. Det genererar fler, och framförallt mer, engagerade anhängare. Om Muf skall kunna genomföra samma fantastiska resa som moderaterna gjort krävs förändrat ledarskap -  såväl politiskt som organisatoriskt.

 Men trots min kritik mot Muf, vill jag poängtera den glädje med vilken jag ser på min tid inom detta anrika förbund. Jag vill också framföra min fortsatta och fullständiga hängivelse till det ansvarstagande moderata samlingspartiet.

 Mitt politiska engagemang kommer framgent vara gediget om än förändrat. Jag uppmanar förbundsstyrelsen och i synnerhet förbundsordförande att följa mitt exempel.


 Jonas Bysell

 Jonas Bysell är före detta distriktsordförande för Muf i Jämtland. Han är numera fri borgerlig debattör.