Feministisk utrikespolitik behövs mer än någonsin

Erik Ullenhag är partiledarkandidat för Liberalerna.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Fredrik Malm är Liberalernas utrikespolitiska talesperson.
Foto: Magnus Fröderberg
Birgitta Ohlsson är fd EU-minister och fd riksdagsledamot för Liberalerna.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Liberal utrikespolitik sätter friheten främst. Liberal biståndspolitik sätter demokrati först. Liberalismens syn på världen är framtidsoptimistisk – men den är också feministisk. 

Det blir varken frihet eller demokrati, så länge flickor och kvinnor hålls tillbaka globalt, skriver liberalerna Erik Ullenhag, Fredrik Malm och Birgitta Ohlsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. 70 procent av världens allra fattigaste är kvinnor. 65 miljoner flickor i världen får inte gå i skolan. 39 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag. 1452 kronor var priset för vad en 9-årig yezidisk flicka såldes för som sexslav av Daesh/IS. På fält efter fält är alltför många kvinnor andra klassens medborgare i världen. Det går alldeles för långsamt framåt för jämställdheten globalt. 

En av liberalismens grundpelare är att varje individ måste ha rätt att välja sitt eget liv och att kvinnor och ska ha samma friheter, rättigheter och möjligheter. Men i många bakåtsträvande samhällen ses kvinnor aldrig mer än som hushållsslavar, mammor eller hustrur. Därför behövs en medveten feministisk liberal utrikespolitik. Och åtgärderna uppfanns inte 2014 när regeringen då feministstämplade politiken. Liberaler var exempelvis redan pådrivande på 1970-talet för ett kvinnoinriktat bistånd med direkta satsningar på exempelvis flickors utbildning. 

Kvinnors frihet hotas

Hoten mot kvinnors frigörelse hotas på många fronter. När mullorna i diktaturens Iran tvingar flickor och kvinnor att bära slöja. När småflickor i Afghanistan gifts bort med tredubbelt så gamla män. När flickor som bara själva är barn blir gravida på landsbygden i Zambia. När hela byns kvinnor utsatts för sexuella övergrepp i Papua Nya Guinea. När vuxna kvinnor i Saudiarabien har en manlig förmyndare och lever under lagar som ger kvinnor samma status som ett barn. Här behövs en principfast feministisk utrikespolitik.

Stå upp mot nykonservativa vindar

Men att stå upp för en feministisk utrikespolitik är också att stå emot den nykonservativa vind som viner i västvärlden. Attackerna mot aborträtten i USA - eller hur inte ens EU:s länder längre kan ha moderna gemensamma åsikter kring sexuella- och reproduktiva rättigheter - är tecken på detta. Likaså den ungerska regeringens konservativa familjepolitik eller hur kvinnorättsaktivister utsätts för hot av extremister.

Med våra erfarenheter i och utanför politiken är vi mer övertygade än någonsin att den feministiska utrikespolitiken behövs. Vi är stolta, men inte nöjda och vill utveckla detta fält. Och det finns flera tydliga skiljelinjer mellan liberala feminister och de långt ut på vänsterkanten. Det handlar bland annat om synen på pacifism, och Europasamarbetet.

Feminism utan pacifism

Liberal utrikespolitik är feministisk, men inte pacifistisk. Det värsta helvetet för flickor och kvinnor har varit för de som levt och lever i fångenskap under de islamistiska terroristerna i Daesh/IS. Där småflickor sålts som sexslavar. För att befria utsatta och bekämpa Daesh/IS räckte det nämligen inte med feministisk retorik. Ibland måste friheten försvaras med vapen i hand. 

Grovt kriminella utnyttjar den fria rörligheten. Bara inom EU registreras omkring 10 000 fall av människohandel varje år.

Behovet av en feministisk utrikespolitik är stort även inom EU. Över öppna gränser reser inte bara varor, kapital och arbetstagare. Även grovt kriminella utnyttjar den fria rörligheten. Bara inom EU registreras omkring 10 000 fall av människohandel varje år. En knarkkung kan sälja en pall med heroin en gång – en flickkropp kan säljas hur många gånger som helst. För att stoppa sexslaveriet och människohandeln i hela Europa behöver vi ett tätare EU-samarbete med ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet som kan bedriva förundersökningar och beordra spaning och tillslag i flera länder samtidigt. 

Det var inte bättre förr

Det var inte bättre förr för jämställdheten. Fler kvinnor än någonsin studerar på världens universitet, yrkesarbetar utanför hemmen och har tillgång till preventivmedel. Men utmaningarna är många. Som Hillary Clinton som utrikesminister i USA skrev:

”Att säkra kvinnors rättigheter är det här århundradets största utmaning” 


Av Erik Ullenhag

Partiledarkandidat Liberalerna

Fredrik Malm

Utrikespolitisk talesperson Liberalerna 

Birgitta Ohlsson

Fd EU-minister och fd riksdagsledamot Liberalerna