Fel att likställa Orbán med Putin och Assad

Ungerns premiärminister Viktor Orbán.
Foto: ZSOLT SZIGETVARY/TT
Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
Foto: SD

Det är ett riktigt lågvattenmärke att försöka tysta mig med antisemitanklagelser.

Det är min skyldighet som riksdagsledamot att ifrågasätta att svenska skattemedel används på felaktigt sätt, skriver Björn Söder (SD) i en replik till Civil rights defenders. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Att peka ut en europeisk ledare som Viktor Orbán, som valts i fria och demokratiska val i ett EU-medlemsland, och likställa honom med diktatorer som Putin och Assad, som begått och begår fruktansvärda övergrepp på sina folk och grannar, är inte bara osmakligt utan också direkt felaktigt.

Det är märkligt att en organisation som Civil rights defenders, som dragit i gång en politisk kampanj mot ett annat EU-medlemslands ledare och kritiserar landets politiska vägval – vägval som har starkt stöd hos det egna folket – inte själva tål att bli kritiserade och ifrågasatta. 

Det kallas hyckleri.

George Soros får inte nämnas

Ett ännu värre lågvattenmärke är att CRD påstår att det skulle vara ”antisemitiskt” att jag nämner att George Soros organisation är en av de större bidragsgivarna. Oaktat vad han har för etnisk bakgrund – för det saknar fullständig relevans om man inte, som CRD, vill utnyttja det för att tysta all form av kritik – så är han relevant att nämna och tydliggöra i sammanhanget eftersom han har gjort sig känd som en stark politisk motståndare mot just Viktor Orbán och har allt att vinna på att dra honom i smutsen. 

Det är uppenbart att CRD har tydliga finansiella skäl till att attackera Orbán och blanda in honom med de två diktatorerna. Men att svenska statliga myndigheter bidrar med skattemedel till en organisation som gör detta är desto mer anmärkningsvärt.

Felanvända skattepengar

Det står givetvis CRD fritt att bedriva vilka politiska kampanjer de vill inom lagens råmärken. Men det står också mig fritt att kunna kritisera dem och peka på direkta felaktigheter utan att behöva bli beskylld för osmakligheter som antisemitism. Det är också min skyldighet, som riksdagsledamot, att ifrågasätta när jag anser att svenska skattemedel används på felaktigt sätt.  


Björn Söder (SD)

Riksdagsledamot