"Farväl till nordiska välfärdsmodellen"

Tomas Eneroth anser att Moderaterna inte förstått hur den svenska välfärdsmodellen ­fungerar.
Foto: Roger Vikström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Förändringarna av sjukförsäkringen är en av regeringens mest kritiserade reformer. Med över 65 000 utförsäkrade, brister i rehabiliteringen och stigande sjuktal är det svårt att förstå hur regeringen kan vara nöjd. Vi socialdemokrater har lagt flera förslag för att säkerställa att man får stöd för omställning i stället för utförsäkring.


Samtidigt har en annan förändring av sjukförsäkringen inte fått lika mycket uppmärksamhet. När den borgerliga regeringen tillträdde var en av de första åtgärderna att sänka taket i sjukförsäkringen. Ulf Kristerssons argument för det är att många ändå får ut en högre ersättning genom de kollektivavtalade försäkringarna. Det visar att moderaterna inte har förstått hur den svenska modellen fungerar. De kollektivavtalade försäkringarna är avsedda att komplettera den gemensamma sjukförsäkringen, inte ersätta den. Nu tvingas människor betala två gånger för samma sak. Ulf Kristerssons modell uppskattas möjligen av privata försäkringsintressen, men har knappast något med vår välfärdsmodell att göra. Såväl SACO, TCO och LO har också krävt höjda tak i sjukförsäkringen.


För oss socialdemokrater är det självklart att alla som kan jobba också gör det. Men den som är sjuk ska både ha snabb rehabilitering tillbaka till jobb, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Det är en bättre arbetslinje än den utsortering som nu sker inom sjukförsäkringen.


Av: Tomas Eneroth

S, är vice Ordförande

Socialförsäkringsutskottet