Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Familjen är samhällets viktigaste grund

Efter att ha blivit förälder har min övertygelse om att familjen är samhällets viktigaste beståndsdel förstärkts, skriver Ebba Busch Thor Foto: Olle Sporrong

Efter att själv ha blivit förälder har min övertygelse förstärkts.
Sverige behöver starkare familjer, inte starkare styrning av familjerna, skriver Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag firar vi mors dag och för mig är det första gången jag firar dagen som mamma. Tre omtumlande veckor har gått sedan jag och min man blev föräldrar. Dagarna ser helt annorlunda ut och prioriteringarna likaså. Efter att själv ha blivit förälder har min övertygelse om att familjen är samhällets viktigaste beståndsdel bara förstärkts.

Ingen människa eller familj är den andra lik, men sammanhangen som familjen ger är något helt unikt och ofta avgörande för en människa. Därför är jag övertygad om att vi politiker ska göra vad vi kan för att öka familjernas frihet och inte detaljreglera och styra människors privatliv.

Den mediala uppmärksamheten av att det är mors dag i dag konkurrerar med helgens politiska happening; den socialdemokratiska partikongressen.
Redan tidigare i veckan beslutade regeringen att i en kommande proposition föreslå ytterligare en pappamånad.
Och under helgens kongress har Socialdemokraternas partistyrelse ställt sig bakom en helkvoterad föräldraförsäkring.

Ebba Busch Thor är fortsatt partiledare, men kommer att vara föräldraledig under sommaren. Foto: Instagram

 

Novus har på uppdrag av Kristdemokraterna gjort en opinionsundersökning som visar att stödet för styrning och lagstiftad kvotering av dagarna är tämligen litet. Endast 16 procent av de tillfrågade anser att det ska lagstiftas om fördelningen, hela 76 procent anser att föräldrarna själva ska bestämma över fördelningen. Mätningen visar dessutom på att den samlade vänstern (S, MP och V) inte ens har sina egna väljare bakom sig i sitt kvoteringsivrande. Endast 29 procent anser att det bör lagstiftas om fördelningen medan 61 procent är emot.

I riksdagen är dessvärre inte läget lika positivt vad gäller tilltron till föräldrars förmåga att själva prioritera och lägga sitt livspussel. Av allt att döma får regeringen med hjälp av Folkpartiet majoritet för ytterligare en pappamånad. Fler pappamånader och ytterligare tvångsdelning av föräldraledigheten räcker tydligen inte för att styra upp, vad de verkar anser vara, sämre vetande föräldrar. Den rödgröna regeringen vill också ta bort den lilla valfrihet som finns i barnomsorgen genom att slopa vårdnadsbidraget.

De rödgröna och socialliberaler påstår ofta att orsaken till att begränsa familjens frihet är att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. I sig ett behjärtansvärt syfte. För mig och Kristdemokraterna är jämställdhetsfrågorna viktiga, men jämställdhetsproblemen löser man inte genom att familjerna berövas rätten att själva bestämma. Skulle det vara så att jämställdhetsproblemen i vårt land grundar sig i att föräldrar under en relativt kort period i livet investerar lite extra tid med sina barn, borde de ju föreslå att ta bort föräldraledigheten helt och hållet.

 

Det är givetvis ingen väg att gå. Vi måste i stället se till att göra det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv, att kvinnodominerade branscher ges samma förutsättningar som mansdominerade och att det inte ska straffa sig i lönekuverten att vara hemma med sina barn.

Jämna siffror i statistiken över föräldrars uttag av föräldradagar är viktigare för den rekordsvaga regeringen, än att ge människor makten att själva styra över sitt vardagspussel. Att de rödgröna inte har väljarna på sin sida – inte ens sina egna väljare – gör det än mer anmärkningsvärt.

När min man och jag nu ska lägga vårt pussel för att få hop vardagen är det viktigt att vi får göra det utifrån våra unika förutsättningar. Vi vill, liksom en klar majoritet av svenska folket, lägga det själva. Vi vill inte att Stefan Löfven och Åsa Romson redan lagt det åt oss. För Sverige behöver starkare familjer, inte starkare styrning av familjerna.

 

Ebba Busch Thor, partiledare, Kristdemokraterna

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!