Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Facket försöker ge en felaktig bild i strejken

Mattias Dahl.
Foto: Transportföretagen.
Foto: Johan Nilsson/Tt / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Mikael Fritzon/Tt / TT NYHETSBYRÅN

Vi hade gärna fortsatt föra förhandlingarna i förhandlingsrummet, men när pilotfacket försöker ge en felaktig bild väljer vi att gå ut med hur kraven sett ut, skriver Mattias Dahl, vd Svenska Flygbranschen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I debatten om pilotfackets (SPF) pågående strejk mot SAS förekommer flera motstridiga uppgifter. Pilotfacket tonar, föga förvånande, ner omfattningen på sina krav och det är inte förvånande om det misstänks att arbetsgivarsidan gör motsatsen. För att undanröja alla tvivel väljer vi nu att lägga alla kort på bordet.  

Vi hade gärna fortsatt föra förhandlingarna i förhandlingsrummet, men när vi nu upplever att pilotfacket försöker ge en bild av verkligheten som är uppenbart felaktig väljer vi nu att gå ut med hur kraven och förutsättningarna i förhandlingarna sett ut.


■ Pilotfacket har i veckan tackat nej till ett erbjudande om ett avtal på 2,2 procent. Motsvarande vad andra grupper på arbetsmarknaden har fått.

■ SAS har nyligen presenterat en svag rapport för första halvåret 2016. Det tuffa besparingspaket som genomfördes 2012 innebar att bolaget klarade sig undan konkurs, men konkurrenssituationen har försvårats och bolaget befinner sig fortsatt i ett mycket svårt läge.

■ Pilotfacket hävdar att svenska piloter försämrat sina löner med cirka 20 procent i relation till det svenska lönemärket. Under samma period har produktiviteten ökat med cirka 20 procent. Det stämmer inte. De senaste tio åren har SAS piloter haft en genomsnittlig årlig inkomstutveckling på mellan två och tre procent, vilket motsvarar övriga arbetsmarknaden. Produktiviteten har ökat, men bara med 1,4 procent per år mellan 2012-2015, vilket är lägre än för SAS kabinpersonal.

■ Det är sant att piloterna har bidragit genom stora uppoffringar 2012. Men det gäller i ännu högre utsträckning andra personalgrupper inom SAS. Bolagets kostnader för piloter har minskat med 9 procent mellan 2011 och 2015. Under samma period har kostnaderna för övriga anställda minskat med 21 procent. Mer än 3 000 anställda har fått lämna SAS men inga piloter.

■ Ingångslönen för styrmän är mellan 32 000 och 34 000 kronor i månaden. Slutlönen för en kapten är mellan 92 000 och 96 000 kronor i månaden.

Snittlönen ligger på cirka 78 000 kronor per månad. Därutöver kommer olika typer av tillägg som vanligtvis uppgår till flera tusen kronor i månaden för normal arbetstid. Piloterna arbetar som mest 185 arbetsdagar per år.


■ Pilotfacket hävdar att deras krav omfattar löneökningar på 3,5 procent. Det stämmer, men de vill först slå ihop de två löneskalor som finns i dag till en löneskala. Sammanslagningen av löneskalorna skulle innebära löneökningar för många piloter. För de som jobbat kortast tid en löneökning på över tio procent, vilket innebär en kostnad för SAS på cirka tio miljoner och det bara första året.

Kravet på 3,5 procent ska heller inte utgå från den befintliga lönen utan från den nya löneskalan. Vidare ställs en mängd krav på förbättrade anställningsvillkor som medför att SAS möjlighet att utnyttja tillgänglig arbetstid effektivt kommer minska och innebär också att bolaget behöver nyanställa. Sammantaget motsvarar den nya löneskalan och de förbättrade anställningsvillkoren kostnadsökningar på ytterligare 6,5 procent. Det är nästan fem gånger mer än vad övriga på arbetsmarknaden har fått.

De vill också avtala rätten till att sitta i ”business class” vid tjänsteresor. Det innebär att SAS kan bli skadeståndsskyldig om bolaget inte kan tillhandahålla en plats, exempelvis om planets ”business”-avdelning är fullbokad.

Därtill kräver pilotfacket att förmånen på 6 500 kronor till skor och solglasögon ska gälla alla oavsett behov. De vill heller inte längre att kvitton ska behöva redovisas utan i stället få det utbetalat som ett schablonbelopp.


Den stundande strejken har lämnat tusentals charterresenärer strandade i södra Europa. SAS har bett pilotfacket om dispens för att flyga ner med tomma flygplan och hämta hem passagerare. Pilotfacket har sagt nej till detta.

SAS har också tre gånger bett om dispens för att flygplan och besättningar som inte hunnit till Arlanda när strejken bröt ut ska få återvända till hemmabasen och därefter gå i konflikt. Pilotfacket har sagt nej till detta.


Mattias Dahl 

Vd Svenska Flygbranschen och Transportföretagen

Förhandlingschef vad gäller kollektivavtalet mellan SAS och pilotfacket (SPF).