Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Exploatering av samer normaliserar rasismen

"Sverige har en lång historia av rasistiskt förtryck av samer", skriver Nordling Blanco och Schyman.
Foto: Heikki Sarviaho

I går röstade riksdagen ner förslaget om att ratificera ILO 169 om samers rättigheter. Exploateringen av samer har normaliserat det minoritetsförakt vi ser i dag, skriver Nordling Blanco och Schyman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sveriges koloniala arv ligger till grund för den rasism vi ser i dag. Koloniseringen av Sápmi och exploateringen av samer har normaliserat det minoritetsförakt vi i dag ser i hela samhället. Samma föreställningar som möjliggjorde kolonialismen då, präglar samhällets sätt att värdera människor olika nu. Feministiskt initiativ utmanar bilden av Sverige som ett land med respekt för de mänskliga rättigheterna och menar att Sverige måste göra upp med vår långa koloniala historia som också präglar vår nutid - exploateringen och marginaliseringen av samer pågår än i dag.

Enligt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter har urfolk rätt till sina traditionella marker och att deras resurser skall skyddas och bevaras. Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. I Sverige är samer ett urfolk.

Att Sverige, trots påtryckningar från FN, vägrar ratificera FN:s deklaration om urfolks rättigheter visar tydligt statens oförmåga att ta samers behov på allvar.

Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Dagens mineralpolitik är en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sapmí. Staten intensifierar sin tillåtelse av prospekteringar på samiskt territorium. Feministiskt initiativ menar att Sverige måste erkänna samernas rättigheter och stoppa gruvindustrin som i dag sker på bekostnad av rennäringen och miljön samt hotar den samiska kulturen.

Sissela Nordling Blanco
Foto: Leif Gustafsson

Rätten till språk och kultur utgör grunden för svensk minoritetspolitik. Trots det har bara hälften av de elever som är berättigade samisk modersmålsundervisning lärarledd undervisning. Runt om i världen måste urfolk kämpa för rätten till sin kultur och sitt språk. Feministiskt Initiativ vill att detta inte ska behöva vara en kamp, statusen för samisk kultur och för det samiska språket i det svenska samhället måste höjas. Feministiskt Initiativ vill se en hållbar utveckling präglad av global, ekonomisk, social och miljömässig rättvisa. Vi behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt, ökad konsumtion och kolonial exploatering av lands- och världsdelar. Först när vi gör upp med vår rasistiska och koloniala historia kan vi förstå vilken inverkan det har på människors tillgång till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Feministiskt initiativ förnyar politiken och erbjuder den antirasistiska feministiska politik som behövs för att vända riktningen. Därför vill Feministiskt initiativ:

Att Sverige ratificerar ILO:169 konventionen om urfolks rättigheter.

Att svensk lagstiftning anpassas efter FN:s urfolksdeklaration.

Att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring gruvetableringar respekteras.

Gudrun Schyman
Foto: Leif Gustafsson

Se över minerallagen, stärka miljöbalken samt arbeta fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv.

Gå igenom myndigheten Bergsstatens obegränsade makt att ge undersöknings- och provborrningstillstånd.

Införa en samisk språklag och att resurser tillförs för att Sametinget och andra aktörer aktivt ska kunna arbeta för att öka användningen av samiska.

Sverige har en lång historia av rasistiskt förtryck av samer. Marginaliseringen och exploateringen är inte en del av historien, den är fortfarande pågående och bidrar till att normalisera rasismen vi ser i dag. Vi måste utmana den nationella självbilden av Sverige som ett öppet, jämställt land som respekterar de mänskliga rättigheterna, det är en självbild som står i vägen för förändring.

Om vi inte erkänner problemen kan vi omöjligt åtgärda dem.


Sissela Nordling Blanco, 

partiledare Feministiskt Initiativ

Gudrun Schyman, 

partiledare Feministiskt Initiativ