Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Experter med rätt att leda polisförhör

Ändra reglerna. Utredningar försenas genom att vissa moment i handläggningen av en brottsutredningen förutsätts utföras av en polisman..
Foto: Tomas Leprince

Regeringen vill ge civilanställda rätt att leda förundersökningar och polisförhör, skriver Beatrice Ask.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. För det krävs en modern och effektiv polis, som ständigt arbetar för att bekämpa brottslighet. Alliansregeringen har genomfört historiska satsningar på rättsväsendet, och antalet poliser i dag är betydligt fler än när vi tillträdde. Vi ser att tryggheten ökar, utsattheten för brott minskar, och att förtroendet för polisen är högt. För få brott klaras dock upp. Här måste polisen bli effektivare.

Till polisens kärnområden hör att upprätthålla allmän ordning och bekämpa brott. Polisen har med tiden påförts en mängd uppgifter som i mindre utsträckning har samband med dessa huvuduppgifter. Förra veckan tog regeringen initiativ till att renodla polisens arbetsuppgifter och att genomföra en analys för att vässa effektiviteten genom hela rättskedjan.

Även inom polisens kärnverksamhet varierar dock arbetsuppgifterna. Att hålla ordning på stan en löningshelg är något helt annat än att leda en omfattande utredning om misstänkt bok- föringsbrott. Därför behöver vi en bred kompetens inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten. Här kan de civilanställda inom de båda myndigheterna spela en mer framträdande roll.

Vid polisen finns i dag cirka 28 400 anställda. Av dessa är 20 000 polismän och 8 400 civilanställda. För att fullt ut kunna tillvarata de civilanställdas kompetens behöver de civilanställda utökade polisiära befogenheter. På så vis skapas bland annat bättre möjligheter att anställa och utnyttja expertis med akademisk bakgrund. Regeringen går nu vidare med att stärka rollen för de civilanställda inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten. Det handlar bland annat om att:

Regeringen arbetar med ett förslag om att ge civilanställda inom Polis- myndigheten befogenhet att kunna leda förundersökningar. I dag kan förundersökningar som leds av Polismyndig- heten endast ledas av den som är polisman. Detta innebär till exempel att om en erfaren åklagare anställs vid Polismyndigheten kan han eller hon inte leda förundersökningar vid Polis- myndigheten eftersom han eller hon inte är polisman.

I ett lagförslag som lämnas till Lagrådet i dag föreslås att civil- anställda ska kunna utföra uppgifter som för brottsutredningar framåt. För- slagen innebär att civilanställda ska få möjlighet att på egen hand hålla fler förhör och delge personer information om förenklad delgivning. Genom att vissa moment i handläggningen av en brottsutredning förutsätter att upp- giften utförs av en polisman, måste i dag en utredare med annan kompetens överlämna ärendet till en polisman för att få dessa moment utförda. Detta medför fördröjningar och en, ofta onödig, överlämning med risk för informationsförlust som följd.

Polismän kommer förstås även fortsättningsvis arbeta med arbetsuppgifter där polismans kompetens är en nödvändig förutsättning. Det handlar till exempel om arbetsuppgifter som kräver användning av våld eller tvång. Men inriktningen för alliansen är klar. Kompetensen inom polisen behöver breddas. Det är dock viktigt att alltjämt rekrytera poliser som vill upprätthålla ordning under helgnätter, åka på larm efter lägenhetsbråk eller agera mot ordningsstörningar i samband med demonstrationer eller högriskmatcher.

Mot det står oppositionen, där särskilt socialdemokraternas rättspolitiske

talesperson Morgan Johansson utmärker sig. Hans väg framåt för svensk polis är en ökad likriktning, där praktik ersätts av teori.

Morgan Johansson upprepar ständigt samma svar på frågan om hur polisen ska bli effektivare och hur fler brott ska klaras upp: Polisutbildningen måste akademiseras. Gång efter gång presenteras en ny akademisk högskoleutbildning för alla poliser som Morgan Johanssons universallösning.

Polisyrket kräver förmåga att till- godogöra sig och analysera kunskap, självständigt och kritiskt göra egna bedömningar, urskilja problem och föreslå lösningar. Det är en orsak till att regeringen fattat beslut om att stärka polisutbildningens koppling till vetenskapliga discipliner genom att all grundutbildning till polis ska bedrivas som uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Det handlar också om att tillvarata kunskapen hos de polismän som har en akademisk utbildning vid sidan av polisexamen. Därutöver kommer polisen även fortsättningsvis behöva anställa personer med akademisk utbildning. Ett sätt att få in sådan kompetens är att utveckla rollen för de civilanställda inom polisen. Alla nyanställda poliser måste inte ha en utbildning som i alla delar uppfyller kraven i högskolelagen för att göra ett bra jobb. Risken är i stället överhängande att man skrämmer iväg sökanden som vill arbeta med vanligt polisarbete i yttre tjänst. De poliserna behövs i dag mer än någonsin!

Beatrice Ask, M

Justitieminister