EU:s gränskontroller måste återupprättas

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna.
Foto: Anna-Karin Nilsson
Guy Verhofstadt, ordförande i den liberala gruppen ALDE i Europaparlamentet.
Cecilia Wikström, europaparlamentariker för Liberalerna.
Foto: Theo Elias Lundgren

Det borde vara svenskt intresse att snarast möjligt återupprätta EU:s yttre gränskontroller, då kan kontrollerna på Öresundsbron avvecklas, skriver Jan Björklund, Guy Verhofstadt och Cecilia Wikström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ska gränskontrollerna vid Öresundsbron vara permanenta för all framtid? Eller ska de vara tillfälliga och avvecklas så snart som möjligt? Den frågan påverkas av hur snabbt EU lyckas återupprätta kontrollerna vid EU:s yttre gränser. Frågan tas upp vid EU-toppmötet 18 februari.

En viktig idé med hela den Europeiska Unionen är att EU-medborgare ska kunna röra sig fritt inom unionens gränser, utan gränskontroller. Men detta förutsätter å andra sidan att EU:s yttre gränser kontrolleras. 

I dag bygger samarbetet på att alla länder sköter sin egen gränsbevakning. Resultatet är en tydlig ojämlikhet. När Grekland och Ungern misslyckas har länderna längre in på kontinenten inte heller några möjligheter att varaktigt åtgärda utmaningarna som uppstår. Det är i ljuset av detta vi måste se ID-kontrollerna på Öresundsbron. Alltfler medlemsstater känner sig tvingade att återupprätta sina nationella gränser. Det är uppenbart att dessa hinder mot den fria rörligheten innebär ett hot också mot den europeiska ekonomin och sammanhållningen.


EU har och kommer att fortsätta att ta ett stort ansvar för flyktingkrisen i sitt närområde. Gemensamma gränskontroller är ett steg på vägen mot ett gemensamt asylsystem där flyktingar fördelas mellan Europas länder. Det arbetet med att bättre fördela flyktingar mellan EU:s medlemsstater måste givetvis fortsätta. Liksom arbetet med att se över fler legala vägar in i EU.

Det borde därför vara ett svenskt överordnat intresse att snarast möjligt återupprätta EU:s yttre gränskontroller, då kan kontrollerna på Öresundsbron avvecklas. Men risken är stor att Sverige nu motsätter sig skarpare EU-åtgärder för att återupprätta gränskontrollerna i Grekland.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att EU ska ta ett större gemensamt ansvar för de yttre gränskontrollerna genom EU:s gränsmyndighet Frontex. Om ett land, exempelvis Grekland, kraftigt missköter sin gränskontroll, ska Frontex kunna ingripa. Enligt vår uppfattning är detta helt nödvändigt i nuvarande läge.


Sveriges ställningstagande ligger nu för avgörande i riksdagens EU-nämnd inom kort. Vi liberaler säger ja till kommissionens förslag om skarpare yttre gränskontroll. Vi vill återupprätta den fria rörligheten och kunna avveckla Öresundskontrollerna. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har just meddelat att han svänger och att även han nu stöder förslaget. Men övriga partier säger nej, eller tvekar. Om det slutar med att enbart Liberalerna och regeringen säger ja, så vinner nej-sidan i riksdagens EU-nämnd. Sverige ska då försöka stoppa återupprättandet av EU:s yttre gräns. Det vore faktiskt såväl oansvarigt som populistiskt.

Det är svårt att förstå logiken i de övriga partiernas resonemang. Vill man permanenta de nationella kontrollerna över Öresund? Eller vill man ha ett Europa utan både yttre och nationella kontroller? Inte minst partier som röstade nej i riksdagen till Öresundskontrollerna borde ta ansvar för att återupprätta de yttre kontrollerna, kan man tycka.


Jan Björklund

Partiledare för Liberalerna

Guy Verhofstadt

Ordförande i den liberala gruppen ALDE i Europaparlamentet

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker för Liberalerna