Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

EU tar kontroll över svensk skog – ska C låta det ske?

Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna.
Foto: SD
Mats Nordberg, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, med ansvar för skogsfrågor.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/F. WENNERLUND FREDRIK WENNERLUND

Redan nu orsakar EU-reglering stora problem för svenska skogsägare – och det kommer sannolikt att bli betydligt värre om Miljöpartiet får bestämma.

Mycket står på spel när Centern och Miljöpartiet inte kan komma överens om skogen, skriver Jessica Stegrud (SD) och Mats Nordberg (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Bland svenskar i allmänhet dominerar uppfattningen att bestämmanderätten över den svenska skogen ska ligga hos dess respektive ägare och att skogspolitiken ska beslutas av folkvalda svenska politiker.

Inom EU:s institutioner ser man tvärtom lokal bestämmanderätt i skogsfrågor som ett problem och man söker ständigt nya vägar för att utöka överstatligheten på detta område, exempelvis genom att lyfta in klimataspekter och biologisk mångfald.

Sverige har utvecklat en väl fungerande modell för långsiktigt hållbart skogsbruk

Redan i dag påverkas skogsbruket av både EU:s Fågeldirektiv och Art- och habitatdirektiv på ett sätt som inte behövs för artskyddet, men som orsakar stora problem för enskilda skogsägare. Mer är på väg i form av EU:s biodiversitetsstrategi och skogsstrategi, vilket dramatiskt kommer att utöka den byråkratiska bördan för hela skogssektorn.

Detta är viktigt att ha med sig när man analyserar konflikten inom regeringen Löfvens nygamla regeringsunderlag. Centerpartiet har ställt ett antal krav kring äganderätt och skogsbruk, som Miljöpartiet vägrar att gå med på. I svensk politik representerar Miljöpartiet en klar minoritet i sin strävan att inskränka skogsägarnas kontroll över den egna marken, men partiet utnyttjar till fullo sin förhandlingsmakt i regeringen – och uppbackningen från Bryssel.

Politiska spelet viktigare

I skogsfrågor står vi i Sverigedemokraterna sakpolitiskt relativt nära Centern och vi noterar att Moderaterna erbjöd Centerpartiet stort inflytande över detta område i utbyte mot att släppa fram Ulf Kristersson som ny statsminister. Men för Annie Lööf var det politiska spelet viktigare. 

Vad gäller motståndet mot EU:s överstatlighet så för Sverigedemokraterna däremot en ensam kamp. Tyvärr råder i Sverige en viss aningslöshet inför att besluten är på väg bort från folkvalda svenska församlingar till politiker och tjänstemän i Bryssel, som naturligt nog inte är insatta svenska förhållanden.

Inom EU-administrationen förekommer ett begrepp som på engelska förkortas LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry), vilket fritt kan översättas till ”förändrad markanvändning”. Detta berör i hög grad skogsbruket i de respektive medlemsländerna. 

Sverige nästan koldioxidneutralt

Sveriges skogar lagrar oerhörda mängder kol genom att skogens tillväxt sedan länge ökar, inte genom ökat skydd av skog utan genom målinriktad skogsskötsel. Om man räknar med våra skogars upptag av koldioxid är Sveriges faktiskt redan mycket nära att vara koldioxidneutralt. Merparten av våra territoriella koldioxidutsläpp tas alltså upp av denna så kallade kolsänka. Skulle detta upptag avta i framtiden riskerar vi påpekanden från Bryssel och i värsta fall repressalier. 

Kommissionen, liksom Miljöpartiet, har också synpunkter på hur vi bedriver skogsbruk i Sverige. Diskussionen om ”kalhyggen” är lite av en vulgärdebatt eftersom man sedan 1990-talet alltid lämnar kvar representanter för det tidigare beståndet. Och enligt Skogsstyrelsen är vi på väg mot mer variationsrik skog.

Står mycket på spel

Sverige har utvecklat en väl fungerande modell för långsiktigt hållbart skogsbruk som tar hänsyn till både biologisk mångfald och ekonomiska aspekter – och som dessutom undantar uppemot en tredjedel av skogsmarken från skogsbruk. Denna ”svenska modell” skakas i sina grundvalar genom angrepp från både regeringen och EU-kommissionen.

Det är alltså ganska mycket som står på spel när man inom regeringsunderlaget inte kan komma överens. Tyvärr tror vi inte att Centerpartiets så kallade ”krav” är så mycket värda så länge Miljöpartiet är med i regeringen medan Centern själva väljer att ställa sig utanför såväl regeringen som den icke-socialistiska oppositionen.


Av Jessica Stegrud (SD)

Europaparlamentariker

Mats Nordberg (SD)

Riksdagsledamot med ansvar för skogsfrågor