Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

EU ska inte lägga sig i svenskt skogsbruk

För att klara klimatet behöver skogen användas för att ersätta fossila produkter, samtidigt som den biologiska mångfalden värnas, skriver Stefan Löfven och Hans Dahlgren.
Foto: Shutterstock
Statsminister Stefan Löfven (S).
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL
EU-minister Hans Dahlgren (S).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Det är viktigt att markera att EU inte ska lägga sig i det som medlemsländerna hanterar bäst själva. 

Ett aktuellt exempel är förslaget om att EU ska reglera minimilöner – ett annat exempel är en del förslag på skogsområdet, skriver Stefan Löfven och Hans Dahlgren (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nu är det dags för EU:s ledare att mötas i Europeiska rådet, det sista mötet för den här regeringen. Under åren har vi förhandlat, påverkat och byggt allianser med andra. Det har varit långa dagar, kvällar och nätter ihop med de andra stats- och regeringscheferna i mötesrummet, och även i korridorerna tillsammans med EU-ministrar och andra medarbetare. En ständig strävan att söka gemensamma lösningar, men alltid med Sveriges bästa för ögonen. Så måste arbetet framöver också fortsätta.

Klimatkrisen har präglat många toppmöten. Vårt första handlade om hur EU skulle positionera sig inför förhandlingarna om Parisavtalet. Ett avtal som senare undertecknades i en stad som bara en månad innan drabbats av en fruktansvärd terrorattack. Tyvärr inte den enda i Europa under de här åren.

Attacken på Drottninggatan i april 2017 var ett vidrigt angrepp mot vårt samhälle. Under vår tid i regeringsställning är det få saker som satt så djupa spår, också hos oss personligen, som detta närmast ofattbara illdåd.

Även pandemin har orsakat enorma påfrestningar. Hanteringen av denna historiska kris har vägt tungt, och är något som vi burit med oss varje vaken stund i snart två års tid.

Samarbete räddar liv

En gemensam slutsats av dessa händelser är tydlig: att stora hot som klimatkrisen, terrorism eller pandemier inte kan lösas på egen hand, av ett enda land. Det behövs samarbete. Ett av de bästa exemplen på detta är EU:s gemensamma vaccinupphandling. Vi i Sverige hade aldrig kunnat få så många vaccindoser så snabbt om vi agerat på egen hand. Det vi gjort tillsammans här har faktiskt räddat många svenskars liv.

Sverige har världens bästa modell för att hantera lönebildning. Det är inte något vi tänker ge upp.

I en orolig omvärld behövs ett starkt EU som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, och internationell rätt. EU är verkligen Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Men vi ska också ta itu med det som inte fungerar inom unionens egna gränser. EU:s grundläggande värderingar om oberoende domstolar, självständiga universitet och fria medier måste respekteras. Tyvärr finns det flera exempel i dag där detta går i helt fel riktning.

Regeringen har drivit på för effektivare metoder för att hantera denna utveckling. Förra året kunde EU:s ledare enas om ett verktyg som gör att EU-stöd till länder som bryter mot rättsstatens principer kan hållas inne. Det här är bra – att stoppa utbetalningar kan vara riktigt effektivt. Men mer måste göras!

Folket måste känna att EU levererar

Om de grundläggande värderingarna är det ena benet EU-samarbetet vilar på, är förankringen hos medborgarna det andra. Människor måste känna att samarbetet bidrar till ett bättre liv. Det handlar om att skapa fler jobb. Men också om villkoren på arbetsplatsen, om att inte utsättas för farliga ämnen eller riskera att dö på jobbet.

Det är en del av det europeiska projektet att förbättra möjligheterna till ett bra liv för våra medborgare, med rimlig pension, vård efter behov, en lön att leva på och rätten till utbildning. Detta stod i fokus vid det sociala toppmötet i Göteborg 2017, där 20 principer slogs fast som alla medlemsstater åtog sig att genomföra.

Lönerna och skogen hanterar vi bäst själva

Men, det är viktigt att markera att EU inte ska lägga sig i det som medlemsländerna hanterar bäst själva. Annars urholkas människors förtroende för unionen. 

Ett aktuellt exempel är förslaget om att EU ska reglera minimilöner. Sverige har världens bästa modell för att hantera lönebildning. Det är inte något vi tänker ge upp. Ett annat exempel är en del förslag på skogsområdet. För att klara klimatet behöver skogen användas för att ersätta fossila produkter, samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Det är inte på EU-nivå som man bäst hittar den balansen.

Vi behöver EU och EU behöver oss. Sverige ska vara drivande för att hitta gemensamma lösningar där det behövs. Det ligger i vårt eget intresse att fortsätta att söka samarbete som vilar på demokrati och sunda värderingar. För att vi ska kunna möta nutida och framtida kriser och för att tillsammans göra människors vardag bättre.


Av Stefan Löfven (S)

Statsminister

Hans Dahlgren (S) 

EU-minister