Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

EU ska inte gröntvätta kärnkraft och fossilgas

Rör till bygget av gasledningen Nordstream 2 mellan Ryssland och Tyskland. "Lösningen på dagens energikris är att satsa på förnybara energikällor utan att låsa fast Europa i besvärliga geopolitiska beroenden", skriver S-debattörerna.
Foto: Stefan Sauer/TT
Heléne Fritzon, Europaparlamentariker (S).
Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S).

EU-kommissionen backar in i framtiden när man föreslår att traditionell kärnkraft och fossilgas, ofta missvisande marknadsförd som ”naturgas”, ska klassas som hållbara investeringar. 

Framtidens energipolitik ska inte byggas på gammal kärnkraftsteknik, ökade koldioxidutsläpp och fortsatt beroende av importerad fossilgas, skriver EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon och Erik Bergkvist (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige och Europa befinner sig mitt i en energikris. De senaste dagarna har priset på fossilgas skenat, mycket kopplat till beroendet av importerad gas. Även Sverige har fått se mångdubblade elpriser den här vintern. Det är naturligtvis inte långsiktigt hållbart. Lösningen på dagens energikris är att satsa på förnybara energikällor, som är marknadsmässigt konkurrenskraftiga, skalbara och kan byggas ut i snabb takt, utan att låsa fast Europa i besvärliga geopolitiska beroenden.

Ett oacceptabelt förslag

I syfte att skapa ett ramverk för hållbara investeringar håller EU just nu på att besluta om och implementera ett system för klassificeringar av finansiella investeringar, sk ”taxonomi”. När vi nu lägger grunden för regelverket är det helt avgörande att bara energislag som faktiskt är förnybara klassas som hållbara i EU:s taxonomi.

Efter långdragna diskussioner fick kärnkraften och fossilgasen brytas ut när huvudförslaget till taxonomin presenterades förra året. Nu har EU-kommissionen återkommit med ett nytt förslag och föreslår att både kärnkraft och fossilgas ska klassas som hållbara investeringar - det är oacceptabelt.

Biogas kräver inte någon utvinning, är förnybar och därmed hållbar på riktigt, i motsats till fossilgas. Det faktumet verkar ha gått EU-kommissionen förbi.

Det är en sak att inse att vissa energislag som inte är förnybara behövs som en övergångslösning, men det är en helt annan sak att klassa dessa som hållbara.

Fossilgas är inte samma som biogas

Fossilgas är dessvärre en del av Europas energiförsörjning och kommer under en övergångsperiod vara en del av Europas energimix. Men klassificeringen av fossilgas som hållbar innebär att den klassificeras på samma sätt som biogas. 

Det är helt felaktigt. Biogas kräver inte någon utvinning, är förnybar och därmed hållbar på riktigt, i motsats till fossilgas. Det faktumet verkar ha gått EU-kommissionen förbi. Klassificeringen av fossilgas som hållbar riskerar att försena utfasningen av ett energislag som kraftigt försämrar möjligheterna att nå klimatmålen och låser fast Europa i fortsatt beroende av importerad gas.

Kärnkraften kan vara en del av lösningen

Även kärnkraften kommer behövas i en övergångsperiod i flera av EU:s medlemsländer för att klara energitillgången och balansera elnätet. Men dagens kärnkraft är baserad på gammal teknik med fundamentala problem kring avfall, bränsleutvinning och olycksrisker.

Däremot har en framtida generations kärnkraft potential att klassas som hållbar, förutsatt att den löser de problem som är förknippade med dagens kärnkraft. Den kommande generationens kärnkraft är dock långt ifrån färdigutvecklad och ligger åtminstone 20 år fram i tiden. Skulle framtida generationens kärnkraft erbjuda svar på ovanstående utmaningar så kan kärnkraften fortfarande vara en del av framtida elförsörjning.

Gröntvätta inte kärnkraft och fossilgas

För oss är det av största vikt att få en taxonomi på plats som blir ett effektivt verktyg i den gröna omställningen. Vi måste både trygga Europas energiförsörjning genom att satsa på utbyggnad av förnybara, konkurrenskraftiga energikällor, samtidigt som vi fasar ut fossilgas och omodern kärnkraft på ett ansvarsfullt sätt. För greenwashing av kärnkraft och fossilgas hör inte hemma i EU:s viktigaste verktyg för hållbara investeringar.


Av Heléne Fritzon

Europaparlamentariker (S)

Erik Bergkvist

Europaparlamentariker (S)