EU kommer inte att lösa migrationsfrågan åt Löfven

Sverige är ett av de EU-länder som under 2000-talet tagit emot flest asylsökande i relation till befolkningsmängd, skriver Tobias Billström.
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Tobias Billström är gruppledare för Moderaterna i riksdagen.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT

Stefan Löfven måste vakna och inse att EU inte kommer ta hand om Sveriges migrations- och integrationsproblem åt honom. 

Väljarna förtjänar ett ärligt svar på hur statsministern vill lösa en av vår tids största ödesfrågor efter valet, skriver Tobias Billström (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | MIGRATION. När Löfven fått frågan om hur Socialdemokraterna vill utforma Sveriges migrationspolitik har svaret varit att vi måste vänta på att EU ska presentera en lösning.

EU:s institutioner har diskuterat den gemensamma migrationspolitikens utformning i över två års tid. I några delar har man kommit en bra bit på vägen, men flera förhandlingar har nått en återvändsgränd och det finns inga tecken på att en lösning är inom räckhåll. Ändå har Stefan Löfven förslösat mer än två år på att hänvisa till att EU ska lösa ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem.

Stefan Löfven är naiv som tror att EU ska lösa Sveriges migrationsproblem, menar Tobias Billström.
Foto: ERIK SIMANDER/TT

Sverige är ett av de EU-länder som under 2000-talet tagit emot flest asylsökande i relation till befolkningsmängd. Det har inte bara skapat stora påfrestningar på vårt mottagningssystem, utan också framkallat stora integrationsproblem som måste lösas nu. Inte när – eller om – EU:s gemensamma migrationspolitik är klubbad. Långvarigt bidragsberoende

Problemen är omfattande. I dag tar det mer en åtta år innan ens hälften av alla nyanlända har ett jobb. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Långvarigt bidragsberoende låser in många människor i utanförskap och mångas vardag präglas av hopplöshet istället för framtidstro.

Stefan Löfven har förslösat mer än två år på att hänvisa till att EU ska lösa ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem.

En stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik är en förutsättning för att fler som redan befinner sig här ska komma in i den svenska gemenskapen. Sverige måste därför ta emot färre asylsökande och anhöriginvandrare under en överskådlig tid framöver. Lagstiftningen måste dessutom vara tydlig med att den som fått avslag på sin asylansökan måste lämna landet. Ett nej måste vara ett nej. Inte ett "kanske" eller "vänta och se", som Socialdemokraterna signalerat genom att införa amnestier för vissa grupper.En gemensam EU-politik är nödvändig

Migrationen är självfallet inte uteslutande en nationell angelägenhet. I dag ser vi hur människor utan skyddsskäl söker sig till Europa för drömmen om ett bättre liv, samtidigt som farliga resor över Medelhavet fortsätter. En gemensam europeisk plattform är därför nödvändig.

Moderaterna driver på för ett gemensamt kvotflyktingsystem i EU, där asylansökan ska prövas utanför EU:s gräns för att de människor som är i störst behov av skydd ska kunna resa in i EU utan att utnyttjas eller riskera livet på vägen. Flera medlemsstater i EU har slagit in på samma linje, men Socialdemokraterna fortsätter i samma hjulspår utan att föreslå lösningar som EU kan tänkas enas om.

Vi ska inte underskatta Europasamarbetet. Det är viktigt och i flera frågor fundamentalt för Sverige, bland annat hur vi gemensamt ska skapa ett hållbart flyktingmottagande i hela EU. Men att tro att EU ska lösa Sveriges akuta migrations- och integrationsproblem är naivt och oseriöst för en politiker som söker förtroende att leda vårt land. 


Av Tobias Billström (M)

Gruppledare i riksdagen

Migrationsminister 2006-2014