Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ett slag i luften mot hedersbrotten

I dag är det 19 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa i Uppsala.
Foto: MAGNUS JÖNSSON
Amineh Kakabaveh, oberoende riksdagsledamot och ordförande för Varken hora eller kuvad.
Foto: MELI PETERSSON ELLAFI
Eva Nauckhoff är skribent och verksam i föreningen Varken hora eller kuvad.
Foto: Monica Kindbladh

Utredningen ”Ett särskilt hedersbrott” riskerar att bli ett slag i luften. Fler förbud måste ingå i en hedersbrottsrubricering. 

Det gäller bland annat förbud mot oskuldsintyg från läkare, mot könssegregation i institutioner och skolor, mot moralpoliser och uppfostringsresor, skriver Amineh Kakabaveh och Eva Nauckhoff på Fadime-dagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I mitten på 2010-talet började lagar stiftas mot hedersbrottslighet, bl a mot äktenskapstvång och kring utländska äktenskap med barn. Så kom lagar om straffskärpningar för brott med hedersmotiv, barnäktenskap och vilseledande till äktenskapsresa 2020.  

Lagar mot könstympning och stalkning hade kommit tidigare men utan att man ännu såg länken till hederskultur. Detta visar på bredden av det som gjorts - men mycket har saknats. 

Vi i Varken hora eller kuvad (VHEK) och andra förordade därför en särskild brottsrubricering för hedersbrott.

Straffbara området utvidgas inte

Nu föreslår en utredning ”Ett särskilt hedersbrott” som knyts till en brottskatalog där redan befintliga straffbestämmelser ingår. Den ska täcka hedersbrott av ”mindre straffvärde” där upprepade kränkningar leder till strängare straff. Det straffbara området utvidgas alltså inte. 

Med ett hedersperspektiv för ögonen skulle alltså domstolarna med straffskärpningarna från 2020 redan nu kunna döma för brott med hedersmotiv ur brottskatalogen där bl a kvinnofridskränkning, äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott, olaga hot, ofredande och olaga tvång ingår. Något närståenderekvisit finns inte med som i fridskränkningslagarna, i stället ett hedersmotiv ”i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder”. Detta utgör en viss vidgning av det straffbara området som vi förstår det.

Ett sådant ”hedersbrott” får enligt utredningen en normbildande effekt i samhället.

Justitieminister Morgan Johansson (S).
Foto: JESSICA GOW/TT

En livslång påverkan

Fridskränkningsbrotten och det föreslagna hedersbrottet överlappar enligt utredningen i vissa avseenden varandra. Vi ser dock viktiga skillnader. För det första ingår hedersbrott i ett större och mer varierat mönster än fridskränkningsbrotten, för det andra involverar de ofta fler gärningspersoner och för det tredje sträcker de sig ofta över längre tid – inte sällan ett helt liv.

Kopplingar saknas till den grövre hedersbrottsligheten, där domstolar dömer efter strängare straffskala. Ett hedersmord föregås ofta av så kallade vardagshedersbrott och av frihetsinskränkningar– alltså av brott i den nya brottskatalogen. Men det mönstret beskrivs inte i utredningen, och inte heller mer än en begränsad del av katalogbrotten i ett hedersperspektiv. Men både grova och ”mindre straffvärda” hedersbrott och sambanden dem emellan behöver beskrivas eftersom det på många håll saknas vana att se mönstret.

Hela släkten kan vara inblandad

Hedersmord har varit svåra att utreda och lagföra, t ex fallen med så kallade balkongflickor. Med ett brett hedersperspektiv bör det bli lättare. En eller flera gärningspersoner från en släkt eller klan kan t ex vara inblandade i ett hedersmord men också dessförinnan under lång tid gjort sig skyldiga till vardagshedersbrott mot offret i fråga. 

Preskriptionstiden för upprepade hedersbrott mot barn under 18 år föreslås i utredningen bli tio år. Vi anser att den ska slopas helt.

Detsamma gäller grövre hedersbrott som könsstympning och våldtäkt. Med våldtäkt menar vi här främst så kallade oskuldsoperationer och oskuldskontroller, vilka dessutom behöver lyftas fram och ges uppmärksamhet.

Förbjud oskuldsintyg och moralpoliser

Dagligen möter vi i vårt arbete ungdomar och unga kvinnor som lever under hedersnormer och saknar de fri- och rättigheter som majoriteten i samhället har. För att kunna motverka detta anser vi att fler förbud måste ingå i en hedersbrottsrubricering. 

Det gäller bl a förbud mot oskuldsintyg från läkare, mot könssegregation i institutioner och skolor, mot moralpoliser och uppfostringsresor för pojkar och flickor, skärpt förbud mot månggifte och mot tvång att stanna kvar i äktenskap. Inga barn ska få hindras från att delta i undervisning som gymnastik, simning och sexualundervisning. Förbud mot skolor, förskolor organisationer och institutioner, religiösa eller inte, som bryter mot grundläggande principer för demokrati, jämställdhet och rättstat bör införas eftersom de sprider och underblåser hedersnormer och framväxt av parallella samhällen i landet.

Fortsatt utredning behövs

Preskriptionstiden för upprepade hedersbrott mot barn under 18 år föreslås i utredningen bli tio år. Vi anser att den ska slopas helt, i linje med vad som nyligen skett för våldtäkt och könsstympning av barn. Det är väl känt att barn som växer upp i hedersförtryck har mycket svårt att frigöra sig som vuxna. Det kräver smärtsamma uppbrott från närstående och ett helt socialt sammanhang. Sådant kan ta mycket lång tid, om det alls sker. 

Vi anser att alla dessa frågor behöver fortsatt utredning.


Av Amineh Kakabaveh

Oberoende riksdagsledamot, ordförande i föreningen Varken hora eller kuvad

Eva Nauckhoff

Skribent, verksam inom Varken hora eller kuvad