Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ett ja till iranska kärnvapen betyder ökad terrorism

Isaac Bachman: Världen och Mellanöstern är osäkrare efter Iranavtalet.

Det är ingen slump att extremister jublar över avtalet som ingåtts om Irans kärnvapenprogram. Förlorarna är offren för terror och förtryck i hela Mellanöstern, liksom Irans kämpande demokratiska opposition, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Iran är världens ledande terrorfinansiär och själva motorn bakom de fundamentalistiska terroriströrelser som nu går på offensiven i hela Mellanöstern. Landet har också visat sig utgöra ett mycket konkret hot mot västerlandet och hela den demokratiska världen.

Utan den hänsynslösa teokratin i Teheran skulle fundamentalistvågen i regionen knappast varit möjlig – och det är ingen slump att extremismens företrädare nu jublar över det avtal som ingåtts med Iran om dess kärnvapenprogram. Ett avtal som i praktiken innebär en seger för terror och fundamentalism och som reser mycket allvarliga frågor inför framtiden.

 

De tillgångar som nu görs tillgängliga för Iran - inledningsvis kanske uppemot 150 miljarder dollar – kommer utan tvivel att investeras i terrororganisationer som Hizbollah och Hamas och väpnad kamp i en hel rad länder från Irak och Syrien till Libanon och Jemen. De kommer även att användas till att stärka greppet över den iranska civilbefolkning som lever under en av världens mest repressiva regimer. Allt detta sker nu med västvärldens tysta acceptans.

Även under sanktionerna var Iran tillräckligt starkt för att kunna pumpa in enorma summor i sin väpnade terrorarmé Hizbollah, som med hundratusentals raketer vid gränsen till Israel och sin inblandning i Syrien har spelat en förödande roll för den politiska utvecklingen i Mellanöstern.

 

Iran har redan både den anrikningskapacitet som krävs för att framställa en atombomb – som man nu får behålla - och teknologin i form av ballistiska missiler som skulle göra det möjligt att avfyra ett färdigt atomvapen. Allt detta har åstadkommits genom att föra det internationella samfundet bakom ljuset.

Det enda incitament som i någon mån verkat återhållande på Iran är sanktionerna - som nu avskaffas. De kontrollmekanismer som skall träda i kraft enligt det nya avtalet är i alla avseenden otillräckliga och ger i praktiken Iran möjligheten att som tidigare – i hemlighet – fortsätta utvecklingen av atomvapen.

 

Den iranska regimen och dess allierade bland terrororganisationerna firar det nya avtalet som en avgörande seger – och med goda skäl. Förlorarna är offren för terror och förtryck i hela Mellanöstern, liksom Irans kämpande demokratiska opposition.

Effekterna kommer även att bli kännbara genom den terror som Iran nu får större möjligheter att exportera världen över. Iranskfinansierad terror är redan verklighet i västvärlden – man behöver bara påminna om det enorma attentatet mot judiska centret i Buenos Aires eller terrordådet i Bulgarien härom året. Om man tror att avtalet är en garant för lugn bedrar man sig – att Irans förstärkta resurser kommer att investeras i terrorhandlingar råder det inget tvivel om.

 

Det finns även en överhängande risk för en nukleär kapplöpning i Mellanöstern – knappast i fredens intresse. Israels folk och företrädare för så väl regering som opposition står enade: det nya avtalet med Iran innebär enorma risker och är ett stort avbräck för alla fredssträvanden.

Regimen i Iran välkomnar avtalet med att bränna israeliska och amerikanska flaggor och deklarerar att kampen för att sprida teokrati och fundamentalism i regionen kommer att intensifieras.

Genom att visa uthållighet och hålla fast vid sanktionerna, som gav resultat, hade västmakterna kunnat uppnå mycket bättre resultat i förhandlingarna med Iran. I stället innebär det nya avtalet både att Iran erkänns som kärnvapenmakt och att landet stärks som terrorfinansiär. Såväl världen som Mellanöstern har, sorgligt nog, blivit en osäkrare plats.

Isaac Bachman

Israels ambassadör i Sverige

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!