Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Ett handslag för att lyfta cancervården

Gabriel Wikström och Åsa Regner

Alla människors rätt till en god och tillgänglig vård borde vara en självklarhet i Sverige. På samma sätt borde alla få en trygg, självständig och rik ålderdom. Så är det inte i dag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Åtta år av borgerlig politik har tyvärr skapat sprickor i sjukvården och äldreomsorgen. Den tidigare regeringen har lämnat efter sig en sjukvård och äldreomsorg som självt är i behov av omvårdnad.

Därför är frågorna prioriterade för samarbetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I vår budget har vi presenterat flera satsningar inom just dessa områden.

Vi föreslår en professionsmiljard, en miljard kronor extra 2015 för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas för att vårdens medarbetare i högre grad ska kunna ägna sig åt sin professionella specialitet och få mer patienttid, och behöva lägga mindre tid på onödig administration. Bristen på vårdplatser och förekomsten av överbeläggningar ska också uppmärksammas.

Det finns i dag exempel på att cancerpatienter i delar av landet måste vänta tre gånger så lång tid från remiss till behandling som i andra delar av landet. Vi avsätter två miljarder under mandatperioden i budgeten för att korta ned väntetiderna inom cancervården och minska de regionala skillnaderna. Syftet är att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och nöjdare patienter.

Vi satsar även 845 miljoner kronor år 2015 för att förstärka psykiatrin och motarbeta den psykiska ohälsan. Därutöver stärks skolhälsovården, som har en viktig uppgift i att stötta barn och unga med psykisk ohälsa. 400 miljoner per år satsas på barnmorskor och förlossningsvård, med utrymme även för andra satsningar på kvinnohälsa. Vi föreslår också kostnadsfria läkemedel till barn och unga under 18 år.

Vi kommer också att göra en rejäl och långsiktig satsning inom äldreomsorgen. Regeringen föreslår i budgeten en årlig satsning på två miljarder för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Med mer personal ges ökad trygghet och närvaro för dem som har insatser från äldreomsorgen. Det är också en jämställdhetssatsning. I dag är majoriteten av dem som arbetar inom omsorgen kvinnor. Med fler arbetskamrater kommer belastningen att minska. I dag går många kvinnor ner i arbetstid för att vårda anhöriga, något som ökat senaste åren. Genom att öka kvaliteten inom omsorgen kommer behovet av detta att minska och kvinnors möjlighet till förvärvsarbete att öka.

De borgerliga företrädarna skriver att samarbetsregeringen beslutat att lägga ner Äldreutredningen. Det stämmer - vi ska i stället utifrån ett bredare perspektiv arbeta fram en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Arbetet ska genomföras i bred politisk samverkan. Viktiga intresseorganisationer som pensionärsrörelsen, fackliga organisationer och representanter för utförare av äldreomsorg ska bjudas in.

De borgerliga företrädarna skriver även att de vill att kömiljarden ska vara kvar - samma kömiljard som gett resultat endast för delar av patientgruppen och som de borgerliga partierna i sitt valmanifest föreslog skulle avvecklas till förmån för en annan typ av satsning. Vi angriper i stället tillgänglighetsproblemens bakomliggande orsaker med professionsmiljarden.

Men de borgerliga företrädarna föreslår också satsningar i psykisk ohälsa och cancervård, satsningar inom två områden som är prioriterade av samarbetsregeringen. Det välkomnar vi.

Vårt och samarbetsregeringens mål är att svensk vård och omsorg återigen ska vara i världsklass. Vi vill skapa en jämlik vård som ges till var och en efter behov. Vår förhoppning och tro är att de borgerliga partierna också delar vårt mål. Därför välkomnar vi en konstruktiv diskussion, där vi lämnar ideologiska skygglappar bakom oss, och gemensamt blickar framåt för sjukvården och äldreomsorgens bästa.


GABRIEL WIKSTRÖM

folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

ÅSA REGNÉR

barn-, äldre- och jämställdhetsminister