Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ett förbud mot burka och niqab vore rätt även i Sverige

Det finns ingen mer potent symbol för avståndstagande från västlig kultur och assimilering än burka och niqab, skriver Charlie Weimers.
Foto: SHUTTERSTOCK
Charlie Weimers är EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna.

I Schweiz har man nyligen folkomröstat om maskeringsförbud på allmänna platser. Förslaget som i praktiken handlar om ett förbud mot burka och niqab vann gehör hos en majoritet av väljarna. 

Förhoppningsvis kan detta aktualisera en nödvändig debatt även i Sverige, skriver Charlie Weimers (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det finns ingen mer potent symbol för avståndstagande från västlig kultur och assimilering än burka och niqab. Kvinnor som väljer att bosätta sig i ett västerländskt samhälle och samtidigt aktivt ta avstånd från vårt sätt att leva blir en kulturell belastning. Den som bär burka eller niqab kan inte fullt delta i samhället och begränsar även sin möjlighet att delta i arbetsmarknaden och riskerar därför att bli en ekonomisk börda. 

Det finns ett antal muslimska länder med liknande maskeringsförbud.

Plaggen förfrämligar inte bara de som bär dem utan urholkar även den samhälleliga gemenskapen. Därför har Frankrike, Belgien, Danmark, Nederländerna och Tyskland redan förbjudit eller reglerat plaggen. Det franska exemplet är särskilt belysande då lagen mot burka och niqab från 2014 gick hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De beslutade att förbudet var i enlighet med Europakonventionen. I domskälet konstaterades att det avsteg från konventionens skydd för privat- och familjeliv med hänvisning till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

Förbud finns även i muslimska länder

I den muslimska världen förs en aktiv debatt där den religiösa grunden för burka och niqab ifrågasätts som ett uttryck för islamism och kvinnohat snarare än fromhet. Det finns ett antal muslimska länder med liknande maskeringsförbud.  

I Tunisien finns ett förbjud mot niqab i offentliga byggnader, Egypten har ett förbud mot niqab på universitet och sjukhus, och regeringen har även övervägt ett totalförbud i alla offentliga utrymmen. I Marocko finns ett förbud mot försäljning och tillverkning av plaggen – officiellt av säkerhetsskäl – men i realiteten för att förhindra tillväxten av salafism. 

Kvinnoförtrycket går inte att snacka bort

Plaggens förtryckande symbolik går inte att misstolka. Dess existensberättigande bygger på ett implicit antagande att män inte förmår kontrollera sin sexuella aptit och att det är kvinnans ansvar att klä sig på ett sätt som inte provocerar män att agera otillbörligt. Om inte våra samhällen mycket tydligt tar avstånd från detta synsätt finns det risk att shariapoliser upprätthåller en allt mer förtryckande klädkod i våra förortsområden. Och, inom vissa subkulturer, kommer det bli mindre stigmatiserande att antasta kvinnor som inte följer normen.   

Sverige införde ett uniformsförbud 1947 för att säkerställa att fascister aldrig skulle dominera det offentliga rummet. Schweizarna väljer nu att förbjuda islamisternas uniformer innan problemen växer sig större. Vi bör följa deras exempel. 


Av Charlie Weimers (SD)

Europaparlamentariker