Ett av världens mest likvärdiga skolsystem

Foto: Jakob Kindesjö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

"Dags att skrota skolpengen" är rubriken på en artikel skriven av ordförandena för Lärarnas riksförbund och Saco. Fullt så radikalt är nu inte budskapet. Facken inser att skolvalet är här för att stanna, men anser att finansieringen bör ses över. Det är en inställning som skulle kunna borga för ett mer konstruktivt samtal om framtidens skola, ett samtal som artikelförfattarna tyvärr aldrig påbörjar.

I stället får vi den vanliga tillbakablicken på en idyllisk femtiotalsklass, en skola där disponentens barn gick med arbetaren. Det är målande, men föga ändamålsenligt. Vi kan inte jämföra ett slutet, homogent Sverige där några enstaka procent gick i gymnasiet med dagens situation.

Skolvalet var ett sätt - och ett framgångsrikt sådant att riva de sociala barriärer som den gamla närhetsprincipen skapade. Skolverket konstaterar också att betydelsen av socioekonomisk bakgrund inte har ökat mer än marginellt mellan 1998-2011, även om skillnaderna mellan skolor har gjort det. Sverige har fortfarande ett av världens mest likvärdiga skolsystem.


Därmed inte sagt att vi lever i den bästa av världar. Kommuner prioriterar skolan i olika utsträckning, och misslyckas ofta med styrningen av verksamheter som den stora majoriteten elever befinner sig i. Det drabbar framförallt svagare elevgrupper. Ett sätt att lösa det är att införa en nationell, men differentierad skolpeng som garanterar att resurserna räcker till för alla men som också skapar ekonomiska drivkrafter för framgångsrika friskolor att satsa på att etablera sig i socioekonomiskt utsatta områden.

Och där bor inga disponenter.


Karin Svanborg-Sjövall 

projektledare för välfärdsprogrammet på Timbro