Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Erkänn och fördöm folkmordet som pågår i Kina

Adonay E Kidane, internationell sekreterare, Socialdemokratiska studentförbundet.
Foto: Emma Fastesson Lindgren
Julia Eriksson, ordförande Centerstudenter.
Douglas Thor, ordförande Moderata studenter.
Katarina Folkeson, språkrör för Gröna studenter.
Christoffer Heimbrand, ordförande Liberala studenter.
Foto: Willhelm Sundman
Lucas Svärd, ordförande internationella utskottet, Kristdemokratiska studentförbundet.
1 / 7

Det finns otvivelaktiga bevis på att den kinesiska regimen ägnar sig åt ett systematiskt folkmord på uigurer i Xinjiangprovinsen. Sverige och EU måste nu agera kraftfullt för att stoppa denna mänskliga tragedi och hålla de kinesiska myndigheterna ansvariga.

Vi sluter upp för att kräva ett svenskt erkännande och fördömande av folkmordet, skriver representanter från sex politiska studentförbund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Satellitbilder visar muromgärdade betongkomplex med vakttorn. Vittnen talar om tvångssterilisering, om indoktrinering dygnet runt och om fångar som aldrig ses igen efter att ha yttrat missnöje mot regimpropagandan. I Kinas till ytan största provins, Xinjiang, pågår ett brutalt folkmord mot den muslimska minoriteten uigurer. 

Största förföljelsen sedan andra världskriget

Genom massövervakning, hot och våld tvingas oskyldiga människor in i fångläger där deras religion, kulturella arv, identitet och hälsa suddas ut. Uppskattningsvis har fler än en miljon uigurer fängslats. Folkmordet sker på industriell skala och söker pulvrisera varje avvikelse mot kommunistpartiets politik. Moskéer raseras och yttringar för uigurernas kultur förbjuds. Uigurlägren utgör den största massinspärrningen av en etno-religiös grupp sedan andra världskriget. 

Vårt land kan inte bara försvara mänskliga rättigheter när det är riskfritt

Det finns i dag inga ursäkter att ignorera det som pågår i Xinjiangprovinsen, men hittills kritiken varit begränsad och bristen på handling iögonfallande. En del av förklaringen kan vara att Kina använder sitt ekonomiska inflytande för att tysta kritiker. När lukrativ handel och export står på spel har annars demokratiska regeringar valt att se mellan fingrarna. Det duger inte. 

Sverige har inte erkänt folkmordet

Från Sveriges sida saknas ännu ett formellt erkännande och fördömande av folkmordet. Å ena sidan förstår vi att det finns ekonomiska och diplomatiska risker med såväl ett erkännande som ett fördömande, å andra sidan har Sverige en lång tradition av internationellt arbete för mänskliga rättigheter och fredsskapande insatser. 

Vårt land kan inte bara försvara mänskliga rättigheter när det är riskfritt, utan bör gå bräschen för en adekvat och distinkt hantering av flagranta folkrättsliga brott – oaktat förbrytarens storlek och kapacitet. 

Sverige måste erkänna Kinas behandling av uigurer i Xinjiangprovinsen för vad det är, ett folkmord. Alla folkmord ska också fördömas, även om ett fördömande mot Kina kortsiktigt får konsekvenser för vissa delar av den svenska industrin. Vidare bör Sverige verka för att tillämpa EU:s nyligen antagna sanktionsprogram ”Global human rights sanction regime” på ett mer omfattande sätt än i dag. 

Tveksamt handelsavtal

Ett viktigt första steg togs på europeisk nivå den 22/3 i år, och svaret från Peking kom per omgående. Flertalet europeiska politiker och tjänstemän har förklarats persona non grata, däribland den svenska forskaren Björn Jerdén från Utrikespolitiska institutet.  

Det är också tveksamt om det i dagsläget är lämpligt att godkänna det framförhandlade handelsavtalet ”Comprehensive agreement on investment” mellan Kina och EU. Tills dess att fånglägren läggs ned, de fängslade släpps och de ansvariga ställs inför rätta borde fördjupade samarbeten med den kinesiska regimen av detta slag betraktas som mycket problematiska. 

Nu är det upp till riksdagen

Vi hoppas nu att riksdagens utrikesutskott sammanträder inom en snar framtid för att utfärda såväl ett erkännande som ett fördömande av folkmordet. Vi, företrädare för Sveriges politiska studentförbund, hoppas att våra partier tar uigurernas situation på allvar och går från ord till gemensam handling. Ett aktivt försvar av folkrätten och de mänskliga rättigheterna angår oss alla. 

Därför samlas vi över partigränserna för att visa vår avsky mot despotismens alster och vårt stöd för medmänniskorna i Xinjiang. 


Av Adonay E Kidane

Internationell sekreterare Socialdemokratiska studentförbundet

Julia Eriksson

Ordförande Centerstudenter 

Douglas Thor

Ordförande Moderata studenter

Katarina Folkeson

Språkrör Gröna studenter 

Christoffer Heimbrand

Ordförande Liberala studenter 

Lucas Svärd

Ordförande internationella utskottet, Kristdemokratiska studentförbundet