Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

En kommission bör utreda vaccinhaveriet i Stockholm

Varför frångicks principen om att vaccinera de sköraste först? frågar sig oppositionsledarna i region Stockholm och Stockholms stad.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Aida Hadžialić, finansregionråd i opposition (S) i Region Stockholm.
Foto: Paul Hansen/DN/TT
Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S) i Stockholms stad.
Foto: PETER KNUTSON

Region Stockholm och Stockholms stad bör tillsätta en oberoende äldrekommission, som särskilt granskar varför regionen frångått principen om att låta de sköraste vaccineras först. 

Utomstående experter måste nu granska vad som har gått fel, skriver Aida Hadžialić (S) och Karin Wanngård (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Region Stockholm är hårdast drabbad av coronapandemin. Situationen är fortfarande mycket allvarlig för liv och hälsa. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och den av regeringen tillsatta Coronakommissionen visade i sina rapporter förra året på många brister i just Stockholmsregionen. Bland annat har de äldre fått otillräcklig vård, det har brustit i den individuella bedömningen av äldres vårdbehov och många på särskilda boenden fick aldrig träffa en läkare. I grunden handlar det om att äldreomsorgen och äldrevården varit bristfälligt organiserad.

Fungerar dåligt under kris

Det senare har med all sannolikhet varit en bidragande orsak till att Stockholm inte klarat av att skydda de sköraste äldre i regionen mot smittspridningen. 

Nu sprids påståendet att Region Stockholm inte har fått tillräckligt många doser vaccin. Det är direkt felaktigt.

Vården i Region Stockholm – som har styrts av Moderaterna i snart 15 år – och äldreomsorgen, som i Stockholms stad ligger under Kristdemokraterna, fungerar helt enkelt inte väl under en kris. I grunden handlar det om en fragmenterad sjukvårds- och omsorgsorganisation där tusentals aktörer – offentliga och privata – plötsligt måste samverka under pressade förhållanden.

Brist på vaccin är inte orsaken

I Region Stockholm har vaccinationen nu fallerat när det handlar om äldre i hemtjänst. I övriga landet har regionerna vaccinerat större delen av de äldre i hemtjänst i prioritetsgrupp 1 – men Region Stockholm valde aktivt bort den gruppen.

Regionen har själv svarat att man har prioriterat vårdpersonalen före vissa äldre. Man påtalar dock samtidigt att det beror på bristen på vaccin.

Detta stämmer inte.

En äldre kvinna får Pfizers vaccin på en vaccinationsstation i Sollentuna.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Statistiken visar att Region Stockholm har fått tillräckligt många doser för att kunna vaccinera både stora delar av vårdpersonalen – som helt självklart ska ges förtur – och de äldre med hemtjänst. Men vaccinationerna kan inte ha genomförts parallellt. Region Stockholm har helt enkelt inte bredvaccinerat utifrån principen om att vård ska ges efter behov.

Matematiken går inte ihop

Till och med vecka 8 fick Region Stockholm mer än 190 000 doser vaccin.

I prioritetsgrupp 1 finns maximalt 80 000 människor i regionen. Det innebär att alla äldre på särskilda boenden vid det här laget borde ha fått bägge sina doser och att alla brukare med hemtjänst och deras sammanboende borde ha kunnat få sin första dos samtidigt som 100 000 doser kunde ha getts till personal i patientnära vård och omsorg.

I verkligheten har i början på mars enligt den senaste statistiken endast 11 procent av hemtjänstbrukarna i Region Stockholm vaccinerats och om man jämför med hela riket så är motsvarande siffra 45 procent.

Trots detta sprids nu påståendet att Region Stockholm inte har fått tillräckligt många doser vaccin. Det är ett direkt felaktigt påstående. Stockholm har fått lika många doser som övriga landet, viktat efter befolkningsstruktur – i det här fallet hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre.

Bristande politiskt ansvar

Misslyckandet belyser i stället enorma organisatoriska svårigheter och ett bristande politiskt ansvar. 

Pandemin har alltsedan utbrottet inneburit ett tydligt bevis för att vården och omsorgen om de äldre fungerar allt för dåligt i Stockholmsregionen och vaccinationerna är bara ett exempel på detta. 

Det är dags att förutsättningslöst granska vad som sker i vården och omsorgen av de äldre i Stockholmsregionen.

Ingenstans i landet har överdödligheten på äldreboendena varit så stor som i Stockholm. Andra regioner med stor samhällsspridning, exempelvis Sörmland, har haft betydligt lägre dödlighet. Det har granskats i Coronakommissionens betänkande men tål att åter påtalas. 

Låt en kommission granska

Vi vill nu att Region Stockholm och Stockholms stad tillsätter en gemensam granskningskommission där oberoende experter ges i uppdrag att granska hur omsorgen och vården om de äldre kan bli bättre med en särskild granskning av varför äldre i hemtjänst i Stockholmsregionen inte blivit vaccinerade.

Äldrekommissionen bör ges i uppdrag att utreda följande:

På vilka medicinska underlag beslutet tagits om att frångå Folkhälsomyndighetens antagna prioriteringsordning, vilket lett till att äldre i hemtjänst prioriterats ner till förmån för andra grupper.

Vilka grupper – utöver den vård- och omsorgspersonal som arbetar i den nära eller i anslutning till covidvården – som vaccinerats i stället för äldre i hemtjänst.

Vilka som fått ta del av överblivna doser genom att jämföra det nationella vaccinationsregistret mot det antal doser som getts till medborgarna i Region Stockholm.

Vilka konsekvenser beslutet om att frångå prioriteringsordningen fått för enskilda individer, för samhället i stort och för bekämpningen av smittspridningen.

Om principen om att prioritera de sköraste först har frångåtts, och om regionen har följt Hälso- sjukvårdslagen om att vård ska ges efter behov. 

Vilka organisatoriska förändringar som behöver göras för att garantera Stockholms äldre en mer samordnad och bättre vård och omsorg utifrån individens behov.

Det är dags att förutsättningslöst granska vad som sker i vården och omsorgen av de äldre i Stockholmsregionen.


Av Aida Hadžialić

Finansregionråd i opposition (S) i Region Stockholm

Karin Wanngård

Oppositionsborgarråd (S) i Stockholms stad